About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Ga met plezier naar de PSSB! Of niet?

2014
Jaouhar, Chafika
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
De laatste jaren is er veel belangstelling voor het welbevinden van leerlingen op school
Leerlingen brengen echter uren door op school. Sommigen durven het zelfs hun tweede thuis te noemen terwijl het voor andere een gevangenis is. Daarom is het belangrijk om een onderzoek te voeren naar het welbevinden van de leerlingen. Hoe komt het dat bepaalde leerlingen zich goed voelen terwijl anderen zich slecht voelen op school? Hoe kunnen we een laag welbevinden herkennen? Wat zijn de oorzaken van een laag welbevinden? En natuurlijk wat kan de school hieraan doen? Het doel van mijn onderzoek is om dit te achterhalen en de school vooruit te helpen om het welbevinden van de leerlingen te bevorderen.

Dit werk start met een theoretisch gedeelte waarin ik eerst de verschillende betekenissen van het begrip welbevinden bekijk vanuit een ondersteunend en wettelijk kader. Verder heb ik het welbevinden op drie verschillende niveaus uitgewerkt, namelijk: welbevinden op school, welbevinden in de klas en welbevinden van de leerlingen onderling. Elk niveau werd ook nog eens onderverdeeld in verschillende subniveaus. Ook deze niveaus en subniveaus zijn enerzijds vanuit een ondersteunend en wettelijk kader tot stand gekomen en anderzijds door voorstellen van mevrouw Evy Coopmans.

Vervolgens werden de resultaten van de bevraging, die via het afnemen van een enquête bekomen zijn, verwerkt en weergegeven. Bij het interpreteren van de resultanten heb ik steeds getracht de bevindingen te linken aan het theoretische gedeelte.

Nadat de resultaten werden verwerkt en geïnterpreteerd, heb ik aan de hand hiervan een aantal voorstellen geformuleerd om het welbevinden van de leerlingen te bevorderen. De meeste voorstellen vragen om eenvoudige ingrepen, die een kleine inspanning van de school en de leerkrachten vragen. Deze voorstellen werden tot slot tijdens een persoonlijk gesprek met mevrouw Coopmans overlopen en besproken.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1745 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Jaouhar, C. (2014). Ga met plezier naar de PSSB! Of niet?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61feb5ee0156.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer