About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie

2014
Persyn, Antoine
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Fytoremediatie van toxische metalen zoals Cd kan bevorderd worden door inoculatie van plant-geassocieerde bacteriën met de geschikte eigenschappen. Tijdens deze bacterie-gestimuleerde fytoremediatie is de inoculatie een cruciale stap. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de bacteriële groeifase waarin geïnoculeerd wordt een invloed heeft op de fytoremediatie van toxische metalen. Als modelsysteem werd Arabidopsis thaliana geïnoculeerd met vijf verschillende groeifasen (OD660 0,3-0,7-1,1-1,6 en 2,4) van de Cd resistente zaadendofyt Bacillus sp. Om de wortelgroei en kolonisatie te bestuderen werden planten, blootgesteld aan 2 µM Cd, opgekweekt op verticale agarplaten (VAP). Om de Cd opname en toxiciteit te evalueren werd gebruik gemaakt van een hydrocultuur waar planten blootgesteld werden aan 5 µM Cd. Eigenschappen die mogelijk een invloed uitoefenen op het koloniserend vermogen van Bacillus sp. werden geëvalueerd met behulp van biochemische testen en een chemotaxis essay. Inoculatie met Bacillus sp. bevorderde de wortelgroei bij iedere groeifase, de kolonisatie bleek optimaal na inoculatie bij OD660 1,1 en 1,6. Cd opname in de wortel nam toe naar mate geïnoculeerd werd met een latere groeifase en verdubbelde zelfs bij OD660 1,6 en 2,4. Cd toxiciteit, geëvalueerd op basis van lipidenperoxidatie en enzymactiviteit van antioxidatieve enzymen, was significant lager in planten die geïnoculeerd werden bij OD660 1,1 en 1,6. Deze bevindingen vormen bewijs voor het concept dat de groeifase waarbij geïnoculeerd wordt een invloed uitoefent op de fytoremediatie van toxische metalen.

Full text:
File Size Type Checksum  
eindrapport.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4130 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Persyn, A. (2014). Zaadendofyt-geassisteerde fytoremediatie van Cadmium: optimalisatie van de inoculatie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff0ece0642.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer