About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Fiscale transparantie

2014
Scheurmans, Jordy
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
In dit eindwerk heb ik een recent onderwerp gekozen waar ik tijdens mijn stage veel mee in aanraking ben gekomen en wat nauwelijks in de opleiding aan bod kwam.
Eerst ga ik Peeters Boekhouders BVBA toelichten door de geschiedenis, het organigram en de activiteiten te bespreken. Waarna er nog een korte samenvatting van mijn takenpakket volgt.
Hierna komt het eigenlijke onderwerp aan bod waarbij ik heb gekozen voor de titel ‘fiscale transparantie’. Het begint met een opsomming en toelichting van de maatregelen genomen door de OESO, EU en op nationaal vlak.
Daarna ga ik in het kort de wet van 11 januari 1993, het Reglement van het BIBF en de Toelichting van het Reglement van het BIBF bespreken. Deze drie teksten vormen een ondeelbaar geheel; elk op zich volstaat reeds om er een volwaardig eindwerk aan te wijden. Ik heb dan ook een selectie moeten maken en heb in het verlengde daarvan beslist om de Wet niet nader te bespreken omdat de principes ervan terugkeren in het Reglement. Vervolgens ga ik het Reglement en de Toelichting in praktijk bekijken waarbij ik de procedure van het kantoor ga hanteren. Hier ga ik dieper in op het cliëntenacceptatiebeleid, identificatie-verificatie, bewaring van gegevens, aanstelling van een verantwoordelijke, opleiding personeel en de meldingsplicht.
Fiscale transparantie is dus een begrip waar de komende jaren nog veel over gesproken zal worden omwille van zijn actueel voorkomen. De strijd tegen fraude zal altijd blijven bestaan. Men zal altijd trachten nieuwe technieken en mechanismen te ontwikkelen.
Daar tegenover staat de administratieve last en de grote verantwoordelijkheid voor de, door de antiwitwaswet opgelegde, meldingsplichtigen.

TREFWOORDEN:
-iscale wetgeving
-de wet van 11 januari 1993
-reglement BIBF

COLLATIE:
Rapport: 46 pagina’s
13 Bijlagen: 42 pagina’s

STAGEPLAATS:
Bedrijfsnaam: Peeters Boekhouders BVBA
Straat en nummer: Rijksweg 143
Postcode: 3630
Gemeente: Maasmechelen

NAAM STAGELECTOR(PXL): Erik Broekx
NAAM STAGEMENTOR(bedrijf): Marc Peeters, zaakvoerder

CONTACT: jordy.scheurmans@hotmail.be

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1861 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Scheurmans, J. (2014). Fiscale transparantie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff7ec20a38.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer