About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Geschiedenis van het Vlaams secundair onderwijs. Lessenpakket voor studenten lerarenopleiding

2014
Peetermans, Jordy
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Onderwijs heeft vele vormen. De Vlaamse maatschappij vindt het hedendaagse Vlaamse secundaire onderwijs vanzelfsprekend. Echter is het noodzakelijk voor studenten lerarenopleiding om in te zien dat zij een schakel zijn in dynamisch proces. Het Vlaamse onderwijs heeft een hele weg afgelegd om haar huidige vorm te realiseren. Veranderingen zorgden voor evoluties in het onderwijs. Als de studenten leren over deze evoluties en zelfs revoluties in het onderwijs, begrijpen ze hoe het Vlaamse onderwijs tot stand is gekomen. Dat is nodig om debatten en hervormingen op het schoolpolitieke vlak te verstaan en om eraan deel te nemen. Ook zal het besef vergroten dat het huidige onderwijs ook zal veranderen en dat ze mee met haar moeten evolueren.
Het doel van dit afstudeerproject is om de onderwijsgeschiedenis van het Vlaamse onderwijs aan te leren aan studenten in een lerarenopleiding. Het project is opgesplitst in twee delen, namelijk de literatuurstudie en het lessenpakket.
Het eerste deel is nodig om de lezers te informeren over de Vlaamse onderwijsgeschiedenis. Die informatie is nodig om het lessenpakket te realiseren. De literatuurstudie begint met een definitie van het onderwijs en het doel van onderwijs in onze maatschappij. Het verschil tussen geschiedenis in en van het onderwijs wordt er uitgelegd. Daarna begint een uiteenzetting van de onderwijsgeschiedenis van Athene en Sparta om als voorbeelden te dienen van diverse onderwijsvormen. De Romeinen en Karel de Grote komen ook aan bod met de overlevering van de septem artes liberalis. Een kort stuk over de renaissance, reformatie en verlichting eindigt het onrechtstreekse deel wat te maken heeft met het huidige Vlaamse secundaire onderwijs. Het rechtstreekse gedeelte van het Vlaamse onderwijs begint met de onafhankelijkheid van Belgiƫ in 1830 en eindigt met het hedendaagse secundaire onderwijs van Vlaanderen. Het is opgesplitst in periodes op basis van tijdsperiodes, schoolstrijden en regeringen zoals die van Harmel en Collard. De literatuurstudie vat op het einde het Vlaamse secundaire onderwijs van nu samen om het overzicht te bewaren van de eindresultaten van de onderwijsevoluties.
Het tweede deel van dit afstudeerproject is het lessenpakket. Via dit medium kunnen studenten in de lerarenopleiding leren over de Vlaamse onderwijsgeschiedenis van het secundaire onderwijs. Het lessenpakket dient om de theorie makkelijker over te brengen aan de studenten.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1834 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Peetermans, J. (2014). Geschiedenis van het Vlaams secundair onderwijs. Lessenpakket voor studenten lerarenopleiding. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61fff0070d3a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer