About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Evaluatie en beoordeling van de effecten op fauna en flora van een enhanced landfill mining case

2014
Jeurissen, Jonas
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Een milieueffectrapport (m.e.r.) beoordeelt de effecten op het milieu in het kader van een vergunningsprocedure. Het schat de potentiƫle negatieve effecten in op het milieu ten gevolge van een gepland project of hinderlijke inrichting. Afhankelijk van de klasse waarin de inrichting valt en bijkomende toetsing aan de MER-plicht is een dergelijk adviesdocument noodzakelijk. Binnen een m.e.r. worden verschillende disciplines onderzocht: lucht, water, bodem, mens-gezondheid, mens-mobiliteit, landschap, en fauna en flora.

Dit eindwerk bestudeert een gepland demonstratieproject van Enhanced Landfill Mining en formuleert een beoordeling en evaluatie van de effecten voor Discipline Fauna en Flora. Hierbij wordt nagegaan wat de directe en indirecte effecten zijn naar natuur. Directe effecten zijn bijvoorbeeld: Ecotoop- en biotoopwijzigingen. Indirecte effecten zijn onder andere: rustverstoring door geluid, verstoring door luchtverontreiniging en impact op ecologische verbindingen. Op basis van deze bevindingen werden milderende maatregelen voorgesteld.

De effectenbeoordeling en -evaluatie werd ingeschat aan de hand van het relevante juridische kader en de bestudeerde referentiesituatie. De beoordeling wordt uitgevoerd t.o.v de huidige situatie en rekening houdend met goedgekeurde beleidsplannen en doelstellingen.

Promotor PXL: Alain De Vocht (PXL BIO-research)

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1710 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Jeurissen, J. (2014). Evaluatie en beoordeling van de effecten op fauna en flora van een enhanced landfill mining case. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a620019bd0e36.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer