About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

CityDepot als pionier van stadsdistributie

2014
Sybers, Brent
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Ik heb mij in mijn stageperiode van 9 weken toegespitst op 4 deelprojecten: verdieping stadsdistributie (1), template voor berekening transportkosten (2), meewerkstage TNT (3) en zone-indeling (4).

(1) In het eerste deelproject “Stadsdistributie”, richt ik mij eerst op de algemene beginselen van stadsdistributie: wat houdt het begrip in, wat zijn de doelstellingen, wat zijn de voordelen voor de verschillende partijen.
Hierna focus ik mij specifiek op CityDepot. Zo heb ik het over de huidige situatie van de onderneming, interessante toekomstplannen, de twee vormen van tarifering, de activiteiten van het bedrijf (hoofdactiviteiten en VAS). Ik heb de processen in kaart gebracht in flowcharts, de werkwijze toegelicht, de werknemers in een organogram ondergebracht. Nadien heb ik de betrokken partners besproken (waarvoor staan ze, wat betekenen ze voor CityDepot) en ten slotte enkele vergelijkende stadsdistributiebedrijven besproken.

(2) In het 2de thema “Toebedeelde transportkosten” heb ik allereerst een beknopte samenvatting gemaakt van de cursus transportmanagement. Hierin staan al de gegevens die later nodig zullen zijn voor het maken van de template.
De template is gemaakt in Excel. In een linker kolom worden al de gegevens opgelijst (bv. aanschafwaarde voertuig, technische/economische levensduur, loonkost, …). In de rechterkolom worden de formules ingegeven die de kosten berekenen (afschrijvingskost, bandeslijtagekost, financieringslast, …). Het nut van deze template is dat bij het veranderen van de gegevens in de linkerkolom, automatisch de kosten in de rechterkolom gewijzigd worden.

(3) Ongeveer 30-50% van mijn tijd heb ik mij geëngageerd in een “meewerkstage TNT”. Dit is meteen mijn 3de deelproject. TNT is een levensbelangrijke klant van CityDepot. Daarnaast hebben TNT-goederen een andere aanpak dan de rest (scanning, debriefsheets, …). Ik heb met plezier deze complexiteit op mijn schouders genomen.
Eerst beschrijf de processen van a tot z. Nadien beschrijf ik lacunes/knelpunten met eventuele verbetervoorstellen.

(4) Tot slot hebben Jimmy (stagiaire Khlim) en ik een zone-indeling gemaakt.
In een eerste stap hebben we data van leveringen van de voorbije maanden verzameld en deze leverstops gevisualiseerd op kaart. Nadien hebben we de kaart in samenspraak met de chauffeurs ingedeeld in zones. Deze zones zullen worden gebruikt in het nieuwe systeem van A-curo, dat momenteel in ontwikkeling is.

TREFWOORDEN:
-stadsdistributie
-transportkostentemplate
-TNT

COLLATIE:
120p. waarvan 65p. bijlagen.

STAGEPLAATS:
Bedrijfsnaam: CityDepot
Straat en nummer: Scheepvaartkaai 5b
Postcode: 3500
Gemeente: Hasselt

STAGELECTOR(PHL): Toni Fonteyn
STAGEMENTOR(bedrijf): Patrick Claes

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1968 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Sybers, B. (2014). CityDepot als pionier van stadsdistributie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a620195001506.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer