About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Zelfreflectietool: in de tweede graad aso reflecteren op spreken en schrijven

2014
Van Loock, Audrey
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het secundair onderwijs eist een grote taalvaardigheid van de leerlingen. In verschillende vakken komen de taalvaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven aan bod.
In dit afstudeerproject wordt in kaart gebracht hoe zelfreflectie een plaats vindt in de taalvaardigheden spreken en schrijven.

In het eerste deel wordt besproken wat evalueren en zelfreflectie is, wat de voor- en de nadelen zijn van zelfreflectie op taalgebruik en waarom zelfevaluatie in dit domein nog niet uit de startblokken kwam. Het geeft ook weer welke middelen er toe nu toe in Vlaamse scholen gebruikt worden om taalgebruik te evalueren en hoe moderne media daarin een meerwaarde kunnen bieden. Deze informatie werd onder meer gehaald uit een enquĂȘte die ik afnam in vijftig Vlaamse scholen.

Dit afstudeerproject bevat naast het theoretisch gedeelte een uitgewerkte zelfevaluatietool. Dit didactisch materiaal is in de hele tweede graad bruikbaar voor de taalvaardigheden spreken en schrijven. Bovendien koppel ik twee uitgewerkte lessen aan deze studie waarin de geschiktheid van deze tool blijkt. Ik hoop met het productresultaat van dit afstudeerproject het steuntje in de rug te bieden aan leerkrachten Nederlands.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1801 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Loock, A. (2014). Zelfreflectietool: in de tweede graad aso reflecteren op spreken en schrijven. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a6201e4ee162c.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer