About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering

2014
Salimans, Lene
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Het onderzoek naar kanker en de behandeling ervan is de laatste jaren in opmars. Met nieuwe technologieën en inzichten wordt de opsporing van kanker gemakkelijker en doeltreffender. Hierdoor kan een behandeling sneller en efficiënter gestart worden.
Hersentumoren zijn over het algemeen zeer moeilijk te behandelen. De tumoren zijn vaak vrij resistent waardoor de patiënten meestal overlijden binnen het jaar. Glioblastoma multiforme is de meest voorkomende agressieve vorm binnen de hersentumoren. Om de overlevingskansen te vergroten, is het nodig dat de juiste behandeling gekozen wordt. Dit kan door aantonen van MGMT-promotor hypermethylering.
In dit project wordt getracht om promotor hypermethylering van het MGMT-gen aan te tonen. Promotor hypermethylering is een veelvoorkomend verschijnsel in tumorcellen. Hierbij wordt de promotor-regio van het gen gehypermethyleerd, waardoor het gen zijn functie niet meer naar behoren kan uitvoeren.
Vooreerst wordt de bisulfietbehandeling gevalideerd omwille van een nieuwe kit. Met deze behandeling wordt een onderscheid gemaakt tussen gemethyleerd en ongemethyleerd DNA. Zo kan de methylatiestatus van het DNA bepaald worden.
Verder wordt de MLH1-analyse opnieuw geoptimaliseerd omwille van de nieuwe bisulfietbehandeling. Met deze analyse wordt de methylatiestatus van het MLH1-gen, een mismatch repair gen, onderzocht. Een verhoogde methylatie van de promotor van het MLH1-gen kan het gen inactiveren. Hierdoor worden microsatellieten instabiel. Een hoge instabiliteit van microsatellieten kan in verband gebracht worden met het Lynch syndroom, een erfelijke vorm van darmkanker. Zo kan met deze analyse een betere prognose voor het Lynch syndroom gesteld worden.
De optimalisatie van de MLH1-analyse dient echter als basis voor het aantonen van MGMT-promotor hypermethylering. Het MGMT-gen is betrokken bij DNA-herstel. Bij methylatie van de promotor van dit gen, zal geen DNA-herstel optreden. Dit is positief voor de behandeling van hersentumoren met behulp van temozolomide.
De validatie van de bisulfietbehandeling gebeurt op patiëntenstalen waar reeds de oude bisulfietbehandeling op uitgevoerd werd.
Na de validatie van de bisulfietbehandeling wordt overgegaan naar de optimalisatie van de MLH1-analyse. Hierbij wordt getracht om de methylatiestatus van het MLH1-gen aan te tonen met methylation specific PCR en pyrosequencing. Als PCR-methode wordt geopteerd voor een qPCR. Verder wordt getracht een cut-off voor deze analyses te stellen aan de hand van de resultaten van patiëntenstalen en een verdunningsreeks.
Na de optimalisatie van de MLH1-analyse wordt getracht om promotor hypermethylering van het MGMT-gen aan te tonen. Hierbij wordt eveneens de methylatiestatus van het gen aangetoond met methylation specific PCR en pyrosequencing. Voor deze analyses wordt ook een cut-off gesteld.
Uit de validatie van de bisulfietbehandeling blijkt dat de nieuwe behandeling efficiënter is.
Bij de optimalisatie van de MLH1-analyse is de methylatiestatus van het gen zowel met qPCR als pyrosequencing bepaald. Verder is getracht een cut-off op te stellen voor deze analyses.
Ook voor het MGMT-gen is de methylatiestatus bepaald met zowel qPCR als pyrosequencing. Voor deze analyses moeten nog verdere testen uitgevoerd worden. Zo moet voor de cut-off bepaling een grotere reeks patiëntenstalen worden geanalyseerd.

Promotoren:
Prof. Dr. E.J. Speel, academisch ziekenhuis Maastricht
Ing. G.M.J.M Roemen, academisch ziekenhuis Maastricht
Dr. ir. I. Smets, Hogeschool PXL

Full text:
File Size Type Checksum  
PDF.pdf 6 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4480 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Salimans, L. (2014). Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a62024eb31780.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer