About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De Kopgroep: een gespreks- en bewegingsgroep voor mensen met dementie

2014
Sterkendries, Katrien
Goor, Sophie
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Bij het realiseren van ons eindwerk zijn we begonnen met een theoriegedeelte, waarin we zoveel mogelijk relevante informatie wilden bekomen over mensen met dementie, een Kopgroep en de werking hiervan. Eerst hebben we informatie opgezocht rond het onderwerp dementie. Dit omdat we het belangrijk vonden hier voldoende over te weten, aangezien de Kopgroep een behandelmethode is voor mensen met beginnende dementie.
Hierna zijn we verder gaan zoeken naar informatie over Kopgroepen. Belangrijkste onderdelen hierbij waren het bewegings- en het gespreksgedeelte. Deze onderdelen komen dan ook uitgebreider aan bod in dit eindwerk. Al deze informatie hebben we meegenomen voor de uitwerking van ons praktisch gedeelte.
Het praktijk gedeelte bevat enerzijds een hoofdstuk met wat we allemaal gedaan hebben voor het realiseren van ons eindwerk en anderzijds een hoofdstuk met een draaiboek voor het organiseren en uitvoeren van een kopgroep.
Voor de ontwikkeling van het draaiboek hebben we voor het praktijkgedeelte ook nog een bewegingsessie in een woon- en zorgcentrum bijgewoond. Hier hebben verschillende aspecten van beweging kunnen volgen, namelijk het belevingsgericht bewegen en de beweging die meer is gericht op reactivering (kracht, motoriek, evenwicht).
Verder hebben we ook een brochure ontwikkeld. Deze kan gebruikt worden als hulpmiddel voor het aanwerven van de deelnemers. Hier staat namelijk informatie en praktische zaken over de kopgroep in. Ook hebben we verschillende interviews afgenomen om onze uitwerking te vervolledigen.
Als laatste hebben we nog een proefsessie georganiseerd en begeleid. Met bewoners van het woon-en zorgcentrum Sint-Fransiscus hebben we een beknopte versie van de kopgroep uitgevoerd.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2015 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Sterkendries, K., Goor, S. (2014). De Kopgroep: een gespreks- en bewegingsgroep voor mensen met dementie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd37f5070a45.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer