About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana

2014
Merken, Griet
Meus, Dries
Germeys, Tine
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
We kunnen besluiten dat het skillslab een mooie en goede methodiek is om technische vaardigheden aan te leren, te oefenen en te onderhouden. Deze pedagogiek wordt doorzowel docenten als door studenten aangenaam en doeltreffend ervaren.
Zoals in het theoretisch gedeelte aangehaald, kan het gebruik van een skillslab de zogenaamde ‘knowing-doing gap’ overbruggen, echter moet het skillslab wel juist gehanteerd worden door de docent als de student om deze overbrugging te verwezenlijken. In de praktijk wordt het skillslab in de schoolomgeving gebruikt door twee actoren, namelijk studenten en docenten. Deze twee actoren horen zich te houden aan verschillende houdingen en rollen. Uiteindelijk groeien de studenten in hun vaardigheden en zelfbeeld. In het hoofdstuk 3.4 “Werking en pedagogiek” wordt uitvoerig het theoretisch gedeelte over het gebruik van een skillslab besproken. Hieruit werd geconcludeerd dat de theorie rond het skillslab makkelijk en aangenaam is, als er voldaan wordt aan verschillende factoren, waar ook structuur, organisatie, materialen en prijzen bij horen.
Als we kijken naar hoofdstuk 3.6 “Materialen en prijzen”, kunnen we concluderen dat wat betreft de materialen, het belangrijk is dat er ergonomisch, ecologisch en budgettair geredeneerd wordt. Het skillslab komt tenslotte in Ghana, Afrika. We kozen voor zeer degelijke materialen en simulatiepoppen van verschillende leeftijden, zodat er voor elke complexe zorgsituatie geoefend kan worden op de pop. Bij de keuze van de materialen werd ook altijd rekening gehouden met het gegeven budget.
Niet alleen de manier van educatie en de materialen bepalen of het skillslab doeltreffend is. Het moet echter ook structureel en organisatorisch werkbaar zijn. We streven vanuit de theorie die beschreven wordt in hoofdstuk 3.5 “Structuur en organisatie” naar een ideale vormgeving voor het uitvoeren van de zorgen, het transport, spelactiviteiten, ... Ook bespreken we hier de ruimte die er nodig is voor de noodzakelijke apparatuur binnen een ziekenhuiskamer zoals monitoring, ziekenhuisbed, nachttafel, … Maar tevens keken we ook naar de praktijk die omschreven wordt in hoofdstuk 4 “Praktijkdeel: De bouw van een pediatrisch skillslab in Ghana”. Hier duiden we op de verschillen op organisatorisch en structureel vlak binnen de skillslabs en pediatrische afdelingen in België en Ghana. Vanuit deze gegevens zijn we gaan kijken naar een ideaal en realistisch haalbaar plan dat in de toekomst kan uitgevoerd worden bij de opbouw van de skillslab op de UDS, campus Tamale, dit plan wordt omschreven in hoofdstuk 5 “Het toekomstig pediatrisch skillslab”.
Ons eindwerk bestaat niet uit drie verschillende onderdelen, maar is één geheel. De drie onderverdelingen staan onafhankelijk van elkaar, maar zijn onderling aan elkaar gelinkt.

Full text:
File Size Type Checksum  
Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4765 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Merken, G., Meus, D., Germeys, T. (2014). Het ontwerpen van een theoretisch plan voor de ontwikkeling van een pediatrisch skillslab in Ghana. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd3801f00a53.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer