About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

EC...een kijkje achter de schermen: ontwikkelen van een script en infopakket voor patiënten met borstkanker

2014
De Vogelaere, Sara
Eichmann, Kim
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Kanker, en zeker borstkanker blijft nog steeds een groot gezondheidsprobleem, wat jaarlijks vele vrouwen treft. Steeds meer vrouwen krijgen op een dag te horen dat ze kanker hebben. De meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is dan ook borstkanker.
Vanuit dit gezondheidsprobleem zijn wij vertrokken om ons afstudeerproject te schrijven. We wilden graag een houvast bieden aan vrouwen die te maken krijgen met borstkanker en hiervoor behandeling moeten worden.
Omdat deze patiënten veel informatie krijgen en nadien niets hebben om op terug te vallen, vonden wij dit een unieke kans om een informatiebrochure en script te ontwikkelen voor deze patiënten.
De diagnose en behandeling zijn immers al zwaar genoeg. Op deze manier willen wij trachten hun ‘zorgen’ al wat te verlichten.
Om tot deze brochure te komen hebben we eerst kanker in het algemeen besproken, nadien zijn we verder ingegaan op de behandeling met chemotherapie om vervolgens borstkanker in zijn volledigheid te bespreken. Bij de behandeling van borstkanker hebben we ons vooral gefocust op de combinatiechemotherapie EC en de bijwerkingen die met deze therapie gepaard kunnen gaan. verder hebben we ook de maatregelen besproken die men kan nemen om deze bijwerkingen te verminderen of te voorkomen.
Dat de wetenschap tot op de dag van vandaag nog steeds erg in beweging is, is ook gebleken uit de uitwerking van ons eindwerk. Toen we aan ons eindwerk begonnen, sprak men enkel over de combinatiechemotherapie FEC, maar toen we een half jaar laten ons eindwerk bijna hadden afgerond, was er opeens geen sprake meer van FEC maar van EC.
Dit gegeven toont aan dat er nog steeds veel onderzoek wordt gedaan om de behandeling van kanker zo optimaal mogelijk te maken.
Wij zijn blij dat we met dit eindwerk toch een houvast kunnen bieden aan de patiënten met borstkanker, dit door de ontwikkeling van een brochure en script dat we ontworpen hebben.
Deze brochure zal ontwikkeld worden door het Jessa Ziekenhuis en het script zal ook hier verfilmd worden. Deze ‘tools’ zullen later dan ook aan de patiënt worden meegegeven.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1933 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

De Vogelaere, S., Eichmann, K. (2014). EC...een kijkje achter de schermen: ontwikkelen van een script en infopakket voor patiënten met borstkanker. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd380ec70a61.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer