About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek naar de beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg in de maatschappij en bij studenten verpleegkunde

2014
Borgers, Kelly
Goos, Goele
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Dit afstudeerproject is tot stand gekomen met de vraag hoe de maatschappij denkt over de huidige geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er werden verschillende vragen gesteld in de probleemstelling wat tot de volgende onderzoeksvragen leidde: (1) wat zorgt voor stigmatisering in de maatschappij, (2) wat is de functie van een verpleegkundige in de GGZ en (3) wat is de beeldvorming van de studenten verpleegkunde in de hogeschool PXL te Hasselt.
Het begrip stigmatisering werd onderzocht door de kijk van verschillende personen hierop na te gaan. Oorzaken van stigmatisering werden nagegaan aan de hand van de etiketteringstheorie en het stigmatiseringsproces. Bijkomend werden de gevolgen van stigmatisering onderzocht, gericht naar de zorgvrager in de GGZ. Er is ook onderzoek verricht naar de invloed van de sociale media in het heden.
Als tweede onderdeel zijn de taken van een verpleegkunde omschreven, met name de verpleegkundige in de GGZ. Met de bedoeling een duidelijk overzicht te bieden over de functie-inhoud van een verpleegkundige in de GGZ.
Ten derde werd de beeldvorming van de studenten onderzocht door middel van een vragenlijst. Onderwerpen die werden bevraagd zijn: administratieve gegevens, ervaringen en beleving, voorbereiding op de GGZ vanuit de school en toekomstige informatieverstrekking. Dit laatste heeft als doel een duidelijk overzicht te geven van de voorkeur van informatieverstrekking van de studenten verpleegkunde.
Om af te sluiten is er uitgeschreven hoe het praktijkproject uiteindelijk tot stand is gekomen. In deze beschrijving vind men de stappen terug die men ondernomen heeft en de personen die gecontacteerd werden in kader van dit afstudeerproject.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2154 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Borgers, K., Goos, G. (2014). Beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek naar de beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg in de maatschappij en bij studenten verpleegkunde. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd381bdc0a6f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer