About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

"Te klein om vast te houden, te groot voor woorden". Opvang en begeleiding van brusjes op de Neonatale Zorgeenheid

2014
Van Oosterwijck, Karen
Boutsen, Liesbet
Gielen, Anika
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
In dit eindwerk staat de opvang en begeleiding van brusjes op de Neonatale Zorgeenheid centraal.

Vanuit het Jessa Ziekenhuis te Hasselt is gebleken dat er een tekort is aan op opvang en begeleiding van broertjes en zusjes van patiënten die op de Neonatale Zorgeenheid verblijven. Vanuit deze probleemstelling is het afstudeerproject tot stand gekomen.

In het theoretisch deel worden de verschillende ontwikkelingsdomeinen per leeftijd van het kind besproken. Dit omvat onder andere de sensomotorische ontwikkeling, de cognitieve- en taalontwikkeling, de fantasie en de morele ontwikkeling. De ontwikkeling verloopt anders per leeftijdscategorie, het wordt dan ook bij de verschillende leeftijdscategorieën aangehaald en besproken. Als laatste punt in het theoretisch deel wordt de communicatie met kinderen besproken.

Door deze verschillende domeinen uit te diepen per leeftijdscategorie, kan men zien hoe ieder kind zich ontwikkelt. Op basis van deze kennis, is het praktisch deel tot stand gekomen.

Het praktisch deel omvat de ontwikkeling van het doe-boekje. Het doe-boekje bestaat uit verschillende onderdelen zoals ‘hoeveel wegen we’, ‘wat hoort er niet thuis in het ziekenhuis’, ‘hoe voel jij je’, ‘heb je nog vragen’, ‘tips voor mama en papa’ en ‘mijn tekening’. Het is ontworpen voor peuters, kleuters en lagere schoolkinderen. Door het boekje worden de brusjes actief betrokken bij de ziekenhuisopname van de pasgeborene. De interactie tussen ouders, kinderen en verpleegkundigen zal vlotter en beter verlopen. Het kind is op de hoogte van verschillende acties met betrekking tot de opgenomen baby.

Door het doe-boekje te integreren op de Neonatale Zorgeenheid, kan er op een efficiënte manier gewerkt worden aan de opvang en begeleiding van brusjes.  

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2591 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Oosterwijck, K., Boutsen, L., Gielen, A. (2014). "Te klein om vast te houden, te groot voor woorden". Opvang en begeleiding van brusjes op de Neonatale Zorgeenheid. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd3822560a76.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer