About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort

2014
Trippas, Ellen
Schreurs, Ellen
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Infectie is een gevreesde complicatie bij het aanprikken van een poortkatheter. Het is daarom
belangrijk dat de Port-A-Cath® correct aangeprikt wordt. De verpleegkundige moet bewijzen dat
ze de techniek bekwaam kan uitvoeren, omdat infectiepreventie een belangrijk gegeven is.
Hierbij speelt de care bundle een belangrijke rol. Alle interventies die hierin vermeld staan,
dienen nageleefd te worden om de kwaliteit van de geleverde zorg te verhogen. De bekwaamheid
staat genoteerd in het verpleegkundig (team)paspoort. In het Jessa Ziekenhuis is dit een digitaal
document waarin de huidige vaardigheden, competenties en kwalificaties van het individu in
vermeld staan.
Het verpleegkundig (team)paspoort is in België een recent gegeven, dat in het Virga Jesse
Ziekenhuis in 2012 is ingevoerd. Momenteel bestaat er geen specifieke wetgeving in verband met
het bekwaam kunnen uitvoeren van een techniek, maar is er wel sprake van een verpleegkundig
wetgevend kader.
Om de patiënten outcome te verhogen, wordt er gebruik gemaakt van een care bundle. Dit is een
geheel van evidence based interventies voor een vooraf bepaalde patiëntengroep. Wanneer deze
elementen samen geïmplementeerd worden zal het uiteindelijke resultaat significant verbeteren
dan wanneer deze afzonderlijk toegepast worden. Om tot een goede care bundle te komen, dienen
er 7 fasen doorlopen en enkele basiselementen in acht genomen te worden.
Bij oncologische zorgvragers heeft de poortkatheter als voornaamste doel het toedienen van
cytostatica. Om toegang te krijgen tot de Port-A-Cath® dient deze aangeprikt te worden met
behulp van een speciale naald, de Huberpunt naald. Voor het aanprikken van een Port-A-Cath®
hebben we een care bundle ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van infectie.
Ten slotte hebben we in het praktisch gedeelte onze care bundle uitgewerkt en zijn we op zoek
gegaan naar tools die het inoefenen van de techniek mogelijk maken. Deze tools zijn 2 speciale
oefenpoppen, de Chester ChestTM en de Port-“Body in a Box”TM, en een virtuele
werkelijkheidssimulatie. Voor het behalen van de bekwaamheidsverklaring hebben we een proces
uitgewerkt dat doorlopen dient te worden. Hierbij hebben we ons gebaseerd op het
viertrapstraject. Hierbij aansluitend hebben we tenslotte een tabblad, binnen het verpleegkundig
(team)paspoort, opgemaakt voor het aanprikken van de Port-A-Cath®.

Full text:
File Size Type Checksum  
Schreurs.pdf 13 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5574 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Trippas, E., Schreurs, E. (2014). Aanprikken Port-A-Cath®. Het ontwikkelen van een care bundle en implementatie in het verpleegkundig (team)paspoort. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd3932620b82.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer