About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Laat me niet alleen. Het gebruik van een ouder-kind box

2014
Bogaert, Angélique
Migchels, Elise
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Dit eindwerk is tot stand gekomen na de vraag van de afdeling neonatologie van het Jessa ziekenhuis in Hasselt om een richtlijnenbundel te ontwikkelen voor de verpleegkundigen van de afdeling omtrent het gebruik van de ouder-kind box.
In het theoretische gedeelte werd een grondige literatuurstudie gedaan over verschillende aspecten van de ouder-kind box. Ten eerste werd er gekeken naar het ontwerp. De ouder-kind box moest zo geconstrueerd zijn dat al de faciliteiten voor de verzorging van de neonaat erin aanwezig zijn. Bovendien moest er de mogelijkheid zijn voor de ouders om te blijven overnachten.
Vervolgens werd geprobeerd om een beeld te scheppen van de neonaten die opgenomen zijn op de afdeling neonatologie en van de couveuses waarin deze kinderen terechtkwamen. Dan konden de voor- en nadelen van de ouder-kind box duidelijk gemaakt worden. Het grootste voordeel dat de ouder-kind box biedt, is de privacy en de controle van de fysieke omgeving. Dit zorgt voor extra rust. De literatuurstudie bracht ook enkele nadelen aan het licht maar deze nadelen zijn niet onoverkomelijk en vallen op te lossen met enkele aanpassingen die zijn opgenomen in de richtlijnenbundel.
Een ander groot voordeel van de ouder-kind box heeft te maken met de genetische invloed. Dit werd uitgewerkt in het epigenetisch model. Dit model toonde aan dat de voordelen van de ouder-kind box van invloed zijn op de genetica van de neonaat en ervoor zorgden dat de neonaat een lager stressniveau heeft. Dit bracht vervolgens weer een verbeterde algemene ontwikkeling met zich mee.
Een belangrijk onderdeel van de verzorging van de neonaat is NIDCAP. Geconcludeerd werd dat het belangrijk is dat dit ook wordt toegepast bij een neonaat die opgenomen is in de ouder-kind box. Ouders moeten aangemoedigd worden om te kangoeroeën en gebruik te maken van de snuggle-up. Ook de verpleegkundigen moeten een duidelijk beeld hebben van wat NIDCAP inhoudt en hier gebruik van maken.
Als laatste werd er in het kort de doelgroep voor de ouder-kind box besproken. Wanneer men kijkt naar de voor- en nadelen die de ouder-kind box biedt, wordt al snel duidelijk dat elke neonaat gebaat zou zijn bij een opname in de ouder-kind box. Het is echter niet mogelijk om elke neonaat hierin op te nemen, dus moet er gekeken worden naar de neonaten die er het meeste voordeel uit kunnen halen. Dit gaat vooral over degenen die aanpassingsmoeilijkheden hebben en de neonaten waarvan de moeders hebben gekozen om borstvoeding te geven. The NICU Network neurobehavioral Scale toonde aan dat de neonaat met een neonataal abstinentie sydroom eveneens betere resultaten vertoonden op zowel medische als neurologisch vlak.
Voor het praktisch gedeelte van dit eindwerk werd er een korte richtlijnenbundel ontwikkeld voor de verpleegkundigen van de afdeling neonatologie om duidelijkheid te scheppen over het gebruik van de ouder-kind box. Deze richtlijnenbundel werd gebaseerd op de literatuurstudie en op de ervaring die tijdens de stageperiode is opgedaan. De verpleegkundigen moeten op elk moment gebruik kunnen maken van deze richtlijnenbundel. Door de richtlijnenbundel is er eenduidigheid over hoe de ouder-kind box gebruikt moet worden en welke uitleg er aan de ouders gegeven moet worden. De richtlijnenbundel houdt rekening met alle nadelen van de ouder-kind box die tijdens de literatuurstudie duidelijk werden en probeert deze zo goed mogelijk op te lossen.
Conclusie:
De ouder-kind box is een concept dat verschillende voordelen met zich meebrengt voor elke neonaat. Omdat er op de afdeling neonatologie in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt echter maar twee ouder-kind boxen aanwezig zijn, moest er worden gekeken naar de neonaten die er het meeste voordeel uit zouden halen. Dit werd vervolgens opgenomen in de richtlijnenbundel. Deze richtlijnenbundel werd gebaseerd op ervaring en op de literatuurstudie en helpt de verpleegkundigen bij de verzorging van een neonaat in de ouder-kind box.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1906 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bogaert, A., Migchels, E. (2014). Laat me niet alleen. Het gebruik van een ouder-kind box. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd39510d0b9e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer