About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Woonwijzer dementie. Literatuurstudie naar de invloed van omgevingsaanpassingen op personen met dementie. Projecttoepassing in een Algemeen Ziekenhuis, kleinschalig wonen en in de innovatieve thuisomgeving

2014
Ceulemans, Dimitri
Neven, Lieneke
Sneyers, Silke
Houben, Sylvie
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor: Carine Gielen

Inleiding:
Door dementie gaan personen moeilijkheden ervaren bij het adequaat functioneren in hun omgeving en gaan ze hierin geen welbevinden ervaren. Iedere setting vraagt een specifieke aanpak. In de literatuur is er weinig informatie te vinden over het aanpassen van de omgeving voor personen met dementie.
Doel:
Onderzoek doen naar een maximale ondersteuning op vlak van de fysieke omgeving binnen de verschillende settings voor een persoon met dementie.
Methode:
Literatuurstudie en projecttoepassing. De literatuurstudie werd gevormd door de zelf samengestelde documentatiemap en de geraadpleegde databanken. Dit waren databanken zoals Pubmed, Bohn Stafleu, Springer et al. Verder werd ook het boek Architectonica (Stroobants & Verhaest, 2012) geraadpleegd. De zoekfase startte in september 2013 en eindigde in maart 2014. Vervolgens werden de resultaten toegepast in een reële situatie.
Resultaten:
Om de invloed van de omgeving te kaderen werd er uitgegaan van het PEO-model.. Eerst wordt de persoon met dementie besproken en vervolgens de handelende mens. Ten slotte wordt het effect van omgevingsaanpassingen gekaderd. Door middel van de gevonden literatuur is er getracht praktische tips toe te passen. De uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden binnen het Algemeen ziekenhuis en binnen het Kleinschalig wonen. Voor de thuissituatie werd er naar het UD Woonlabo en een reële thuissituatie dementievriendelijk woonadvies gegeven.

Conclusie:
Zowel met kleine als grote aanpassingen kan het welbevinden voor personen met dementie en de sociale omgeving bevorderd worden.
Trefwoorden:
‘dementia’, ‘healing environment’, ‘architecture’, ‘technology’, ‘quality of life’, ‘sensory’, ‘universal design’, occupational therapy, community, ziekenhuis, kleinschalig wonen, verstandelijk gehandicapten, thuiszorg.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2234 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Ceulemans, D., Neven, L., Sneyers, S., Houben, S. (2014). Woonwijzer dementie. Literatuurstudie naar de invloed van omgevingsaanpassingen op personen met dementie. Projecttoepassing in een Algemeen Ziekenhuis, kleinschalig wonen en in de innovatieve thuisomgeving. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4dc6b60d02.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer