About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Literatuurstudie naar het belang van houding en attitude bij de preventie van agressie in de geestelijke gezondheidszorg

2014
Lambrix, Natacha
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
o.l.v. Els Peters en Geert Rogiers

Inleiding
Het PWO-project ‘Zorg voor Ongedwongenheid’ werd opgestart naar aanleiding van een werkgroep rond ‘Omgaan met agressie’. In de literatuuranalyse ‘Alternatieve en preventieve maatregelen ter voorkoming van dwang-risicotaxatie’ is naar voor gekomen dat de houding en attitude van de hulpverlener een bepalende factor is om dit te realiseren. Zo ontstond de nood aan een literatuuranalyse die met betrekking tot houding en attitude van de therapeut kan bijdragen aan het realiseren van een multidisciplinaire richtlijn ter preventie van agressie en dwang.
Methode
Voor de literatuuranalyse werden Ebsco, Pubmed en Bon Stafleu als databanken geraadpleegd. Er werd gebruik gemaakt van zoektermen zoals, prevention, aggression, attitude, caregiver, psychiatry, mental health.
Resultaten
Er zijn verschillende factoren van de hulpverlener of therapeut die een rol spelen bij het voorkomen van incidenten. Bij ‘preventie’ zijn dit therapieën, checklists, voorspellers van incidenten en de persoonlijkheid van de hulpverleners. Bij ‘basisvoorwaarden’ wordt het belang van de ‘vertrouwensrelatie’ en ‘gesprekstechnieken’ benadrukt, dit via inhoudelijke kennis noodzakelijk voor het handelen tijdens incidenten. Bij ‘de oorzaken en coping van agressie door hulpverleners’ wordt er nadruk gelegd op de evenwichtige samenstelling van het personeel en de ingesteldheid van de personeelsleden ten opzichte van elkaar. Ten aanzien van ‘het trainen’ werd gevonden dat de focus moet liggen op het herhalen van de trainingen en op het ontwikkelingen van niet-fysieke trainingen.
Conclusie
Er is weinig literatuur specifiek gericht op therapeuten en hun houding en attitude naar agressie. Dit dient verder onderzocht te worden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2281 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lambrix, N. (2014). Literatuurstudie naar het belang van houding en attitude bij de preventie van agressie in de geestelijke gezondheidszorg. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4e5d480d86.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer