About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Patiënt- en taakgerichte training voor personen met een centraal neurologische aandoening m.b.v. bewegingsdetectie systemen. Een literatuuronderzoek en veldstudie

2014
Schepers, Jonas
Menichetti, Rinaldo
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Annemie Spooren
Copromotor:
Mevrouw Els Knippenberg

Inleiding : In dit afstudeerproject is er onderzoek gedaan naar bewegingsdetectie systemen die bruikbaar zijn in de revalidatie setting en in de thuissituatie met als doel meer cliënt- en taakgerichte training te geven zonder extra therapeuten te moeten inschakelen. Het probleem is dat de meeste bewegingsdetectie systemen zeer duur zijn, daarom is in dit onderzoek gezocht naar goedkope alternatieven die ook een goede revalidatie-uitkomst kunnen geven.

Doel: Het doel van deze studie is te onderzoeken welke bewegingsdetectie systemen er reeds bestaan en aan welke voorwaarden deze systemen moeten voldoen om bruikbaar te zijn in de revalidatie. Een bijkomende doelstelling van het onderzoek was als ergotherapie- student klinische input te geven aan de IT- studenten.

Methode: Een literatuurstudie werd uitgevoerd op verschillende databanken zoals: Pubmed, google scholar, HBO kennisbank en EBSCO. Door kwalitatief participatief onderzoek hebben de ergotherapie-studenten klinische input gegeven aan de IT-studenten bij ontwikkeling van een prototype.

Resultaten: Via de literatuurstudie zijn verschillende voorwaarden geformuleerd zoals: Directe feedback aan patiënt, geïsoleerd bewegingen kunnen registeren, communicatie tussen therapeut en patiënt noodzakelijk, etc .Daarnaast zijn er zes artikels van bewegingsdetectie systemen besproken zoals de stroke rehabilitation exerciser, een kort overzicht wordt gegeven en het effect van deze systemen wordt besproken.

Conclusie: De stroke rehablitation exerciser heeft een goed potentieel om te integreren in de klinische setting, deze voldoet aan verschillende voorwaarden opgesteld door de focusgroepen en het literatuuronderzoek. IT-studenten hebben enkele van deze voorwaarden geïmplementeerd in het Microsoft Kinect systeem. De volgende twee jaar wordt dit systeem verder ontwikkeld.

Trefwoorden: Bovenste ledematen, bewegingsdetectie systemen, centraal neurologische aandoeningen, patiënt- en taakgerichte training

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2284 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Schepers, J., Menichetti, R. (2014). Patiënt- en taakgerichte training voor personen met een centraal neurologische aandoening m.b.v. bewegingsdetectie systemen. Een literatuuronderzoek en veldstudie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4e8de50dac.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer