About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Literatuurstudie naar de theoretische onderbouwing voor het visueel ruimtelijk onderzoek zoals gebruikt in het CAR ter observatie van de visueel-ruimtelijke organisatie bij kleuters tussen 3 en 6 jaar

2014
Baeten, Clara
Ghijsens, Laurine
Robben, Jorni-Jentl
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Leiding: Els Oosterbosch

Inleiding: Het visueel-ruimtelijk organisatieonderzoek werd ontwikkeld door mevrouw van Kerckhoven. Zij ontwikkelde dit onderzoek op basis van haar kennis en jarenlange praktijkervaring in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR). Dit omdat weinig testen het luik van de visueel-ruimtelijke organisatie belichten. Het doel van dit eindwerk is het visueel-ruimtelijk organisatieonderzoek door middel van wetenschappelijke literatuur te onderbouwen.
Methode: De onderbouwing van het visueel-ruimtelijk organisatieonderzoek gebeurde aan de hand van een literatuurstudie. De belangrijkste auteurs aangehaald zijn Hendrickx, Litière, Mesker, Njiokiktjien en Peerlings. Verder werden onderdelen van verschillende bestaande testen omtrent de visueel-ruimtelijke organisatie vergeleken met elkaar en met het visueel-ruimtelijk organisatieonderzoek.
Resultaten: Uit de gevonden literatuur en bestudeerde testen blijkt dat kinderen de verticale richting eerst kunnen weergeven en dit omstreeks de leeftijd van anderhalf jaar. Na de verticale richting kan een kind de horizontale richting weergeven. Dit gebeurt rond een leeftijd van twee en een half jaar. Later ontstaat een combinatie van beide richtingen. Dit blijkt zowel uit testen die gebruik maken van blokpatronen (3D) als uit testen die uitgaan van twee-dimensionele vaardigheden. Ook bij het visueel-ruimtelijk organisatieonderzoek wordt deze structuur aangehouden.
Conclusie: De opbouw van de richtingen van het visueel-ruimtelijk organisatieonderzoek komt overeen met de opbouw van bestaande testen. Ook vanuit de literatuurstudie wordt gezien dat deze structuur aangehouden wordt. Verder onderzoek is nog nodig met betrekking tot de kleurordening die toegepast wordt.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2336 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Baeten, C., Ghijsens, L., Robben, J. (2014). Literatuurstudie naar de theoretische onderbouwing voor het visueel ruimtelijk onderzoek zoals gebruikt in het CAR ter observatie van de visueel-ruimtelijke organisatie bij kleuters tussen 3 en 6 jaar. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4eb9290dd2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer