About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Beter leren door bewegen. Literatuuronderzoek en concrete implementatie in het reguliere basisonderwijs

2014
Evens, Ruth
Mullens, Mathijs
Tuinstra, Anouk
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Miet Berden

Inleiding: Dit eindwerk is een literatuuronderzoek dat gekoppeld werd aan een praktische uitwerking. De probleemstelling luidt ‘beter leren door bewegen’. Dit werd omkaderd in de uitwerking van twee projecten, elk met een eigen doelgroep.

Doel: Een voorstel tot implementatie van bewegingsgerichte activiteiten die een positief effect hebben op de cognitieve vaardigheden, welke rechtstreeks verband houden met schools leren.

Materialen en Methode: Er werd gekozen voor kwalitatief onderzoek met een literatuurstudie en observatie als onderzoeksmethode. De projecten kunnen onderverdeeld worden in twee doelgroepen, namelijk leerlingen van het reguliere kleuteronderwijs en leerlingen van het reguliere lager onderwijs. De projecten kunnen elk op specifieke momenten doorheen een schooldag uitgevoerd worden. De speelleermaterialen kunnen lesvervangend aangeboden worden bij de kleuters en SMART START tijdens de lesovergangen bij lagere schoolkinderen.

Resultaten en discussie: De projecten zijn louter op observaties gebaseerd. Hierdoor werden er nog geen objectieve resultaten weergegeven. Wel zijn er subjectieve bevindingen waargenomen. Om het effect objectief te onderzoeken is het aangeraden de projecten over een langere tijdspanne uit te voeren met een controlegroep.
Conclusie: De observaties en interpretaties toonden aan dat de bewegingsgerichte activiteiten een positief effect hadden. Dit werd waargenomen bij zowel de volgehouden aandacht als de taakgerichtheid bij basisschoolkinderen. Gezien elk project nog in de opstartfase zit, is er nog geen mogelijkheid om een doorgronde conclusie te vormen. Verder onderzoek is noodzakelijk om objectieve resultaatgegevens weer te geven.
Trefwoorden: leren, bewegen, kinderen, cognitie, ontwikkeling

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2524 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Evens, R., Mullens, M., Tuinstra, A. (2014). Beter leren door bewegen. Literatuuronderzoek en concrete implementatie in het reguliere basisonderwijs . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4ec8100de0.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer