About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Ergotherapie in oncologische revalidatie, gericht op herstel van levenskwaliteit met arbeidsparticipatie als therapeutisch middel. Een literatuuronderzoek

2014
Vandenreyken, Annelien
Boukraa, Anissa
Cortoos, Marie
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Huguet Désiron

Doel

Dit afstudeerproject heeft als doel een aanzet te geven voor het opstellen van een richtlijn om een ergotherapeutische bijdrage aan herstel van participatie voor borstkankerpatiënten op te baseren.

Methode

Om deze literatuurstudie wetenschappelijk te staven werd allereerst op een systematische manier gezocht naar relevante bronnen. Startpunt was literatuur uit voorbereidend werk van afstudeerwerken uit de vorige jaren van de opleiding ergotherapie aan de PXL. De referentielijsten daarvan werden gebruikt om via de sneeuwbalmethode relevante artikels te bekomen. Dit werd aangevuld met nieuwe zoekacties, via elektronische databases, gericht op de meest recente gegevens in de literatuur. Via topic interviews, afgenomen bij vijf (ex-) borstkankerpatiënten, werden de bekomen inzichten getoetst aan de praktijk.

Resultaten

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de verschillende problemen en zorgvragen die
(ex-)borstkankerpatiënten op functioneel vlak ervaren. Daarnaast wordt aangegeven wat het ergotherapeutisch zorgantwoord is dat kan worden aangereikt, aangevuld met inzichten uit de afgenomen interviews met (ex-)borstkankerpatiënten.

Conclusie

Zowel de (ex-) borstkankerpatiënten als de literatuur maken duidelijk dat deze mensen baat zouden hebben bij de hulp van een ergotherapeut maar dat dit zorgaanbod, in het herstel-proces dat borstkankerpatiënten doormaken, nog erg ongekend is.
Vanuit de review zijn zorgvragen en het ergotherapeutische zorgaanbod daarvoor gebundeld. Deze bundeling kan een eerste aanzet vormen voor het opstellen van een richtlijn, die implementatie van dit zorgaanbod in het werkveld zou kunnen faciliteren.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2788 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vandenreyken, A., Boukraa, A., Cortoos, M. (2014). Ergotherapie in oncologische revalidatie, gericht op herstel van levenskwaliteit met arbeidsparticipatie als therapeutisch middel. Een literatuuronderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4f4fd50e55.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer