About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Literatuurstudie naar omgangsvormen, houding en attitude in de omgang met patiënten in de GGZ die de toepassing van dwangmaatregelen kunnen voorkomen. Aanzet tot vragenlijst voor het werkveld.

2014
Aerts, Liese
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Els Peters

Achtergrond: Dit afstudeerproject (ASP) bouwt verder op de voorgaande PWO studie: Zorg voor ongedwongenheid: alternatieven en preventieve maatregelen ter voorkoming van dwang - risicoanalyse. Tijdens de voorgaande studie zijn de determinerende factoren alternatieve maatregelen en risicoanalyse uitgewerkt. Deze factoren worden ook in kaart gebracht samen met de kritieke factoren nl. het betrekken van de patiënt, het observeren en rapporteren en de training van het personeel. Dit ASP draagt bij aan de vervolgstudie nl. houding en attitude ter preventie van agressie bij de hulpverlener in de transmurale zorg. Deze literatuuranalyse onderbouwt de vragenlijst voor de therapeuten in het werkveld.

Methode: Literatuuranalyse omtrent omgangsvormen, houding en attitude. De kritieke factoren werden verdeeld in domeinen. Ieder domein werd onderbouwd met de nodige wetenschappelijke literatuur. Vervolgens werd hieruit een aantal mogelijke vragen gefilterd die kunnen dienen als basis voor de vragenlijst van het werkveld.

Resultaten: Mogelijke thema’s voor de vragenlijst van het werkveld zijn: houding en attitude in relatie met communicatie; houding en attitude van de hulpverlener en de rol van de cliënt; risico- assessment in functie van houding en attitude; observatie en rapportage; preventiebeleid en training van het personeel in houding en attitude.

Conclusie: Hulpverleners en patiënten hebben een verschillende waarneming wat betreft de oorzaak van agressie. Het personeel gaf de ziekte van de patiënt veel vaker aan als oorzaak van agressie. De patiënten zagen interpersoonlijke conflicten als oorzaak van agressie. Interpersoonlijke conflicten worden veroorzaakt door de relatie tussen hulpverlener en patiënt. De houding en attitude van hulpverleners spelen dus een belangrijke rol in het ontstaan van conflicten met de patiënt. Een goede therapeutische relatie is een sleutelwoord in het voorkomen van conflicten. Er zijn twee soorten preventieve houdingen dat het personaal kan aannemen: een fysieke en een mentale houding.


Trefwoorden: omgangsvormen - houding en attitude - geestelijke gezondheidszorg - preventie van dwangmaatregelen - therapeuten - multidisciplinaire aanpak - intra en transmurale zorg.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2161 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Aerts, L. (2014). Literatuurstudie naar omgangsvormen, houding en attitude in de omgang met patiënten in de GGZ die de toepassing van dwangmaatregelen kunnen voorkomen. Aanzet tot vragenlijst voor het werkveld.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4f8c760e8d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer