About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Onderzoek naar de mogelijkheden voor de ergotherapie binnen de Ruchika Social Service Organisation te India. Een kwalitatief onderzoek

2014
Färber, Laura
Thijs, Merel
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Els Oosterbosch

Inleiding: Laura Färber en Merel Thijs zijn derdejaarsstudenten ergotherapie die stage liepen binnen de Ruchika Social Service Organisation (RSSO) te India. De RSSO is een Indische NGO die straatkinderen via verschillende projecten tracht te voorzien in zorg en veiligheid.
Doel: De opdracht van de studenten was om gedurende hun verblijf de mogelijkheden van de ergotherapie binnen deze organisatie te onderzoeken.
Methode: Door gebruik te maken van recente bronnen werd ter voorbereiding een kwaliteitsvolle literatuurstudie opgestart. Eens in India werd via overleg met de bestuursleden en andere betrokkenen van de RSSO gezocht naar verschillende ergotherapeutische invalshoeken. Dit gaf aanleiding tot het uitwerken van spel als medium ter ondersteuning van de ontwikkeling van het kind. In the contactpoint werden voornamelijk de cognitieve mogelijkheden gedemonstreerd, terwijl in de shelter spel eerder als sociaal-emotionele ondersteuning gebruikt werd. Onze werkmethode baseerde zich op participerende observatie en informatieve gesprekken. Tijdens de praktische uitwerking werd rekening gehouden met relevante theorieën uit de voorbereidende literatuurstudie.
Resultaten: Met de bestuursleden en de medewerkers van de RSSO werd een constructieve samenwerking opgebouwd. Dit was mogelijk door community based te werk te gaan en voldoende ondersteuning te bieden. Deze werkwijze resulteerde in gemotiveerde begeleiders van the contactpoint en the shelter. Zij wilden uit eigen interesse een beter inzicht krijgen in het gebruik en het belang van spel.
Conclusie: Naast de directe positieve resultaten van onze ergotherapeutische interventies in the shelter en the contactpoints, zijn wij overtuigd dat ook in andere projecten van de RSSO ergotherapeutische ondersteuning kan geboden worden.
Trefwoorden: India - streetchildren - community based rehabilitation

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2148 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Färber, L., Thijs, M. (2014). Onderzoek naar de mogelijkheden voor de ergotherapie binnen de Ruchika Social Service Organisation te India. Een kwalitatief onderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214dd81613014ddd4f944a0e94.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer