About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Screening van richtlijnen naar houding en attitude van de hulpverlener ter preventie van agressie bij cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg

2014
Philtjens, Jill
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Promotor:
Mevrouw Els Peters

Inleiding: In de GGZ worden tal van hulpverleners dagelijks geconfronteerd met agressie. Een veel gebruikte manier is het toepassen van dwang. Dwang veroorzaakt een beperking van de vrijheid van cliënten en heeft een nefast effect op therapie. Het werkveld is vragende partij voor de ontwikkeling van een richtlijn met betrekking tot preventie van dwangmaatregelen. Uit voorafgaand PWO-project : ‘Alternatieve en preventieve maatregelen ter voorkoming van dwang- risciotaxatie’ blijkt dat houding en attitude van de hulpverlener een rol kunnen spelen. In deze vervolg studie gaan we na welke aanbevelingen er in richtlijnen worden weergegeven met betrekking tot houding en attitude.
Methode: Het onderzoek is opgedeeld in 3 fasen. In de eerste fase werden richtlijnen gescreend op aanbevelingen met betrekking tot houding en attitude. In de tweede fase werden de richtlijnen gescreend met screeningstool AGREE2 naar kwaliteit. Vervolgens werd in de laatste fase nagegaan of een richtlijn eventueel kon aangepast worden naar de Belgische context door tool ADAPT.
Resultaten: De richtlijnen bieden voldoende informatie met betrekking tot houding en attitude op 4 domeinen. Deze domeinen zijn: risicoassessment, communicatie en contact, beleid en training van personeel. Uit de beoordeling van de richtlijnen blijkt dat twee van de tien richtlijnen niet aan te bevelen zijn. Tot slot werd doormiddel van het tool ADAPT nagegaan welke fases nodig zijn om een richtlijn te kunnen aanpassen aan de Belgische context.
Conclusie: Er werd in de richtlijnen voldoende resultaten gevonden met betrekking tot houding en attitude. Daarnaast zien we dat vier van de tien richtlijnen sterk werden bevonden door screeningstool AGREE2. Voor de derde fase van deze vervolg studie is verder analyse noodzakelijk. Hiervoor dienen meer middelen en een groter onderzoeksteam aanwezig te zijn.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1713 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Philtjens, J. (2014). Screening van richtlijnen naar houding en attitude van de hulpverlener ter preventie van agressie bij cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214e208e9b014e20ab84d90006.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer