About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Cultuur- en geschiedenislessen voor het bevorderen van het welbevinden van meertalige leerlingen

2018
Gür, Erdal
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
De realiteit is dat we als individu in een multiculturele samenleving moeten functioneren. Hoewel grote steden zoals Brussel en Antwerpen bekend zijn om de aanwezigheid van verschillende talen en culturen, is het merkwaardig dat ook Limburg, als provincie, onderdak biedt aan vele nationaliteiten en talen. Het Limburgse mijnverleden speelt hier dan ook een belangrijke rol in waardoor de etnische diversiteit in de verschillende Limburgse scholen sterk verschilt.

Onlangs heeft Raymonda Verdyck, de topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs GO! meegedeeld dat het Gemeenschapsonderwijs GO! vanaf heden het gebruik van vreemde thuistalen in de klas zal toelaten. Hoewel deze bekendmaking naast de positieve ook vele negatieve reacties heeft veroorzaakt, blijft de meertaligheid een realiteit.
Dit eindwerk wil daarom aandacht besteden aan de culturele diversiteit in de klas waarbij de verschillende thuistalen van meertalige leerlingen aan bod komen.

Verder bestaat dit eindwerk uit twee delen. In het eerste deel presenteer ik u het theoretisch kader en beschrijf ik eerst en vooral wat de term meertaligheid inhoudt. Daarnaast heb ik ook mijn eigen verhaal een plaats in deze bachelorproef gegeven. Nadien ga ik dieper in op de volgende aspecten zoals welbevinden, diversiteit en het verband tussen taal en cultuur.

In het tweede deel presenteer ik u een aantal uitgewerkte lessen met het nodige lesmateriaal om aandacht te schenken aan de geschiedenis en de cultuur van meertalige leerlingen.

Tenslotte vertel ik u in dit eindwerk over mijn professioneel zelfverstaan als toekomstige leerkracht.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1434 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Gür, E. (2018). Cultuur- en geschiedenislessen voor het bevorderen van het welbevinden van meertalige leerlingen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016440ed65d80037.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer