About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Buurtsport. Integratie van ICT binnen de werking

2018
Mathieu, Robin
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Buurtsport is een project met als doel om op een laagdrempelige manier sport aan te bieden aan jongeren binnen verschillende wijken in Hasselt en Genk. Het is een methodiek waarin vijf elementen vervat zitten. Buurtsport werkt met een buurt- en vraaggestuurde aanpak. Er is een concrete vraag vanuit deze buurten om dit project op te starten, zodat er op een zo laagdrempelig mogelijke manier sport kan aangeboden worden aan minder kansrijke kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren. Het is een structurele samenwerking tussen diverse actoren, ieder met hun eigen expertise. Er is een grote diversiteit aan organisatievormen die ervoor zorgen dat het bereik zo breed mogelijk is. Dit wordt ook versterkt door het hanteren van een breed sportbegrip. Er wordt steeds gezocht naar vernieuwende sporten en spellen. Omdat we op verschillende locaties zitten en niet elke locatie hetzelfde materiaal voor handen heeft maken we ook creatief gebruik van infrastructuur. (Theeboom, Buelens & De Martelaer, 2014)


Waarom?

Sport is een ideaal medium om deze specifieke doelgroep te bereiken. Dankzij de lage toegangsdrempel heeft iedereen ongeacht afkomst, huidskleur, sociale positie... de kans om aan sport te doen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat maatschappelijk kwetsbare jongeren met behulp van sport de kans krijgen om zich te herpakken en tonen, waar ze op andere terreinen uit de boot vallen. Via sport wordt door iedereen hetzelfde doel nagestreefd en ontstaat de mogelijkheid tot het maken van vriendschapsrelaties. Sport kan dus voor deze specifieke doelgroep een manier zijn om hun energie kwijt te raken en een binding te vormen met de maatschappij (Ver Eycken, 2006).

Implementatie van ICT binnen de werking

In het praktijkonderzoek zijn verschillende ICT-elementen uitgewerkt die de werking op verschillende manieren verbeteren. Er is gezorgd voor een uitgebreid platform dat alle actoren met elkaar verbindt en alle informatie op één locatie verzamelt.

Er wordt gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om de werking op korte en lange termijn te verbeteren door gebruik te maken van bevragingen die via iPads worden afgenomen.
Er wordt ook gekeken naar hoe de zichtbaarheid van het project kan vergroot worden. Dit gebeurt door de ontwikkeling van affiches en flyers die specifiek ontworpen zijn om kansarme gezinnen te bereiken.


Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1396 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mathieu, R. (2018). Buurtsport. Integratie van ICT binnen de werking. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016440f08f4704e3.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer