About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het M-decreet twee jaar later. Welke noden hebben leerkrachten van het secundair onderwijs bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in de klas?

2018
Loos, Jana
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Door de invoering van het M-decreet komen leerkrachten uit het regulier secundair onderwijs meer in contact met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Leerkrachten ervaren hierdoor een aantal struikelblokken. Deze bachelorproef geeft leerkrachten een praktische houvast i.v.m. in het omgaan met en het lesgeven aan leerlingen met dyspraxie en/of hoogbegaafdheid. Het onderzoek werd omgezet in een overzichtelijke website.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1423 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Loos, J. (2018). Het M-decreet twee jaar later. Welke noden hebben leerkrachten van het secundair onderwijs bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in de klas?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce9401644109fc450a42.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer