About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De modernisering van Quasydoc filestorage

2018
Lippertz, Edwin
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Abstract :
Quasydoc biedt hun klanten een online kwaliteitssoftwaremanagementpakket aan. Een klant heeft op verschillende plaatsen de mogelijkheid om bestanden te uploaden. Deze bestanden worden als 'BLOBS’ opgeslagen in de databank. Quasydoc wil de bestanden op één centrale locatie buiten hun databank opslaan.
Om dit mogelijk te maken is er onderzoek gedaan naar de verschillende opslagmedia. Hiervoor is eerst de groei in geheugenverbruik berekend voor de komende maanden. Vervolgens is er algemene informatie verzameld over de mogelijke opslagopties, cloud storage en dedicated hardware. Voor iedere optie zijn de voornaamste services onderzocht door middel van een aanbod- en prijsvergelijking. De onderzochte cloud services zijn Microsoft Azure, Google Cloud Platform, AWS en DigitalOcean. Voor dedicated hardware zijn Host Europe en de huidige service, Smartbit onderzocht.
Aan de hand van het resultaat van dit onderzoek is de structuur van het project opgezet. In het structuur onderzoek wordt gekeken naar de databankstructuur, bestaande systemen en de onderliggende structuur van het programma. Er werd een PHP library geschreven die het mogelijk maakt om bestanden op eender welk storagemedia op te slaan en te beheren. De code voor dit project is gemakkelijk aanpasbaar en uitbreidbaar. Voor de keuze in databank is een klein onderzoek gedaan naar de verschillen in snelheid tussen SQL en NoSQL voor de benodigde databankstructuur.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1822 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lippertz, E. (2018). De modernisering van Quasydoc filestorage. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-IT.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016441118e730e37.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer