About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt

2018
Govers, Naomi
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Onze jongeren kampen steeds meer met psychische en lichamelijke problemen. Zo zitten er gemiddeld in elke klas wel enkele leerlingen die worstelen met een depressie, zwaarlijvigheid of een concentratiestoornis. Richard Louv beweert in zijn boek 'Last Child in The Woods’ dat dit te wijten is aan een steeds verdere verwijdering van de natuur. De natuur haar heilzame kracht zou namelijk een heel deel van deze gezondheidsklachten uit de weg kunnen ruimen.

Dit afstudeerproject onderzoekt hoe we de natuur meer kunnen betrekken in ons leerproces. Het natuurgebaseerd onderwijs lijkt hier het antwoord te bieden. Wat het natuurgebaseerd onderwijs precies is breng ik eerst uitgebreid in kaart. Het natuurgebaseerd onderwijs steunt op 4 pijlers: het onderzoekend leren, het ervaringsgericht leren, het geïntegreerd leren en stewardship. Hoe deze elementen overeenkomen met de didactische principes uit onze opleiding komt ook gedetailleerd aan bod.

Om te weten te komen hoe deze elementen worden toegepast in de praktijk ben ik in de leer gegaan bij een gespecialiseerde school in Zuid-Afrika. Hier heb ik aan den lijve kunnen ondervinden welke elementen het krachtigst en meest essentieel zijn om tot succesvol natuurgebaseerd onderwijs te komen. Vervolgens beschrijf ik mijn eigen ervaringen en belevingen met het natuurgebaseerd onderwijs op The Southern Cross Schools. Ik maak hierbij een kritische kanttekening bij de methodiek en leg uit wat volgens mij de werkende kern is van deze didactiek.

Na duidelijk vastgesteld te hebben wat de motor is die het natuurgebaseerd onderwijs succesvol drijft ben ik gericht op zoek gegaan naar initiatieven in Vlaanderen die deze filosofie uitdragen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat er reeds meerdere projecten lopen op verschillende niveaus. Ik maak hier een onderscheid tussen het persoonlijk, schools en overheidsniveau. Op persoonlijk niveau zijn er een aantal begeesterde leerkrachten die op eigen houtje experimenteren met de principes van het natuurgebaseerd onderwijs. Sommige scholen trekken deze lijn volledig door tot op het niveau van de school door alle leerkrachten hier in te betrekken. De overheid speelt ook een belangrijke rol bij het in de praktijk brengen van het natuurgebaseerd onderwijs door het aanbieden van STE(A)M in zowel basis- als secundair onderwijs waarbij de principes van natuurgebaseerd onderwijs centraal staan.

Om mijn onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden heb ik allereerst een literatuurstudie gedaan om een duidelijk inzicht te krijgen in het natuurgebaseerd onderwijs. Vervolgens liep ik 3 maanden stage op The Southern Cross Schools. Een natuurgebaseerde school waar ik lessen observeerde, meer dan 80 uur lesgaf en deelnam aan allerhande extrascolaire activiteiten. Als verdere onderzoeksdaden heb ik een mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken toegepast (zie bijlagen). Zo heb ik interviews afgenomen bij verschillende leerkrachten en de directeur van The Southern Cross Schools. Eenmaal terug in België heb ik enkele scholen gevonden en gecontacteerd die de principes van het natuurgebaseerd onderwijs hanteren. Zo ben ik in contact gekomen met Sander van De Poel, projectcoördinator van basisschool de Ark met wie ik een interview had in verband met de natuurgebaseerde aanpak van de school. Ik sprak daar ook met verschillende outdoor teachers van de school. Ik ben ook een cursus gaan volgen over outdoor education van UCLL te Heverlee. Tenslotte heb ik bij wijze van test een proefles gegeven die onderdeel uitmaakte van een STE(A)M-project in Mater Dei Overpelt. Hiervan heb ik de effecten ook door middel van een enquête gedocumenteerd. Hiervoor had ik reeds voor mijn vertrek naar Zuid-Afrika tijd gereserveerd bij mevrouw Roncada om de les te geven binnen haar lestijd, dit omdat ik weet dat tijd altijd schaars is op het einde van het schooljaar.

Omdat ik persoonlijk al sterk geloofde in de kracht van de natuur was mijn oorspronkelijk doel in The Southern Cross Schools te gaan leren hoe zij het natuurgebaseerd onderwijs tot een succes maken en zo mogelijks de positieve ingrediënten toepasbaar maken op ons eigen onderwijssysteem. Na deze studie ben ik er van overtuigd dat het integreren van het natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen zeker binnen bereik is en dat we met het STE(A)M-project hiervoor een sterke hefboom in handen hebben.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef_11-06_.pdf 15 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3828 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Govers, N. (2018). Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce9401644127e8ed24c8.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer