About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

PO goes multicultural. Multiculturaliteit in het vak plastische opvoeding

2015
Enckels, Livia
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Tijdens de lessen plastische opvoeding aan de lerarenopleiding viel het me op hoe vaak mijn beeldende werken afweken van die van mijn klasgenoten.
Samen met mijn lector redeneerden we dat mijn fascinatie voor felgekleurde kitscherige werkjes waarschijnlijk te danken was aan mijn Indische etniciteit.
Op dat moment rees de vraag in mij naar boven of je etniciteit daadwerkelijk je gevoel voor kunst kon beïnvloeden.
Aansluitend daaraan begon ik mij af te vragen of er ook al specifiek rekening met je etnische afkomst werd gehouden in het vak PO en wat hieromtrent al georganiseerd werd.
Na het afschuimen van de leerplannen plastische opvoeding, merkte ik dat er relatief weinig gedaan werd rond de multiculturele achtergrond van de leerlingen.
Hierdoor kreeg ik het fantastische idee om een kant-en-klare lessenreeks rond multiculturaliteit op te stellen, aan de hand van 3 populaire muzische domeinen, nl. muziek, beeldende vorming en film.

Het doel van deze reeks is om leerlingen de kans aan te bieden om vanuit de intrinsieke motivatie informatie mee te delen en / of op te zoeken over hun persoonlijke cultuur. Dit enthousiasme trachtte ik te bekomen door meer projectmatig te werken en minder op een typisch lesgerichte wijze.

In elk onderdeel van deze lessenreeks probeer ik te werken met ander materiaal en technieken.
• Muziek gaat hand in hand met papier-maché,
• Beeldende vorming gaat hand in hand met een trekpopje,
• Film gaat hand in hand met een stop-motionfilmpje.

Om een zo duidelijk mogelijk project af te kunnen leveren, moest ik zelf wat speurwerk verrichten. Zo heb ik o.a. onderzocht welke invloed de Indische op de Westerse kunst doorheen de eeuwen heeft gehad en welke kunstenaars zich door de Indische cultuur in hun werk hebben laten beïnvloeden.

Aangezien er nog geen kant- en klaar boek over dit thema bestaat, was het niet makkelijk om alle informatie bijeen te sprokkelen. Uiteindelijk is het mij toch gelukt, met behulp van enkele handige tips van mevrouw Jacqueline Steegmans en de grootste expositie over India in de laatste 30 jaar, die als een mirakel op het juiste moment in het Bozar gehouden werd.

Na een intensieve periode van afwisselend werken aan mijn eindwerk, mijn persoonlijk werk en mijn uitwerking in secundair onderwijs Regina Mundi te Genk, kan ik eindelijk dit hoofdstuk met een goed gevoel en geweldig geslaagde resultaten van kinderen die ik ondertussen als mijn eigen leerlingen beschouw, afsluiten.

In mijn bachelorproef kan je al mijn opzoekingswerk en resultaten terugvinden, ondersteund door exotische en leuke foto’s.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2512 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Enckels, L. (2015). PO goes multicultural. Multiculturaliteit in het vak plastische opvoeding. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32701a4a1ccc.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer