About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie

2015
Karaca, Utku
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Ordehandhavers zoals de politie moeten dag en nacht paraat staan om interventies te doen. Niet alleen mentaal, maar zeker ook fysiek moeten ze in topconditie zijn om op te treden waar en wanneer het nodig is in alle omstandigheden. Bovendien moeten ze ook een beetje specialisten ter zake zijn want heel vaak zijn ze zelf verantwoordelijk om hun fysieke capaciteiten optimaal te houden. Tot nu toe worden er vanuit de politieorganisatie geen trainingsmomenten voorzien, uitgezonderd dat sporadisch een eenvoudige versie van gevechtsporten aangeboden wordt, die dan vaak niet toepasbaar zijn in de praktijk. Andere moeilijkheden waar politieagenten de laatste jaren mee geconfronteerd worden is de hogere administratieve last waardoor ze meer achter het bureau zitten en vaak sporten ze weinig omdat ze hiervoor hun vrije tijd moeten opgeven. Dit heeft uiteraard verschillende negatieve gevolgen tijdens het uitvoeren van hun job.

In deze bachelorproef wil ik onderzoeken wat de effecten van fysieke training en een vechtsport, namelijk submission wrestling/grappling invloed heeft op de werkprestaties van de politie. Meer specifiek wordt nagegaan wat de effecten zijn op verschillende vlakken zoals: werkprestaties, stress, het emotionele vlak, werkdruk, het omgaan met conflicten en achtervolgingen, enz. Het opzet hiervan is om de politieagenten gedurende 6 weken te begeleiden. Tijdens deze begeleiding krijgen ze een basis van submission wrestling/grappling aangeboden gecombineerd met fysieke training.

In de bespreking wil ik de verschillende fases van mijn onderzoek aan bod laten komen. Ten eerste wordt de beginsituatie van de deelnemers onderzocht met een enquête. Hierin vraag ik ook welke fysieke capaciteiten de politieagenten nodig hebben tijdens hun job. Ten tweede worden er testen gekozen waarop de politieagenten worden beoordeeld. Vervolgens krijgen de deelnemers een begeleiding van zes weken en worden ze opnieuw getest. Ten slotte krijgen de deelnemers een vragenlijst. Gebaseerd op de antwoorden zal ik conclusies trekken en zo tot een antwoord op mijn onderzoeksvraag kunnen komen.

De doelstelling van deze bachelorproef is om aan te tonen dat fysieke training en gevechtsport belangrijk zijn voor politieagenten. Vervolgens wil ik streven naar een integratie van de fysieke trainingen en gevechtsport in het wekelijks werkschema van een politieagent. De resultaten van mijn onderzoeksvraag: “Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie” zal als bewijs dienen om mijn standpunt te verantwoorden.

Full text:
File Size Type Checksum  
Eindwerk_Utku_Karaca_3LO_Br.pdf 4 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4843 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Karaca, U. (2015). Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32702d5b1d7e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer