About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie

2015
Adriaens, Nathalie
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
Dit innovatieproject wil gezonde voeding maar vooral een goede maaltijdzorg op een afdeling acute geriatrie onder de aandacht brengen. De maaltijd is meer dan het biologisch verschijnsel van hongerstillen. In publicaties wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat ouderen in de eerste plaats behoeftige wezens zijn. De zorgverlener doet inzake maaltijden niet enkel technische handelingen, maar ook morele. Wanneer taken enkel uitgevoerd worden op routine, verschuift de aandacht van de persoon naar de taak met als resultaat onverschilligheid voor de menselijke betekenis van de maaltijd. Het bevorderen van eigenwaarde en persoonlijke integriteit maakt integraal deel uit van goede zorg.
De zorgvrager en de zorgverlener zijn de twee belangrijkste actoren in het innovatieproject. De getuigenis van de dochter van een zorgvrager en de patiŽnteninterviews die daaruit voortvloeiden, gaf de mening weer van de zorgvragers omtrent de maaltijdzorg. De zorgverleners werden betrokken via een vragenlijst, een ervaringssessie en reflectiemomenten.
Uit de patiŽnteninterviews blijkt dat personen die weinig tot geen hulp nodig hebben bij de maaltijd, over het algemeen tevreden zijn over de maaltijdzorg. Personen die meer of volledig hulpbehoevend zijn, hebben volgende opmerkingen: een tekort aan communicatie, een gebrek aan warme, vriendelijke en goede zorg. De resultaten bekomen uit de vragenlijsten bij de zorgverleners, suggereren dat de maaltijdzorg een zeer belangrijk onderdeel is van de zorg, maar dat dit wegens tijdsgebrek niet altijd even goed verloopt. Ook merken de zorgverleners op dat naasten vaak een ontevreden gevoel hadden bij de maaltijdzorg.
Door dit project is er sprake van bewustwording en bewustmaking bij de deelnemende zorgverleners omtrent het belang van een goede maaltijdzorg. Ook de zorgvragers geven aan een groter tevredenheidsgevoel te hebben omtrent de sfeer rondom de maaltijd. Er zijn echter nog aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn waaraan actief gewerkt kan worden om betere maaltijdzorg te bekomen op een acute geriatrie.

TREFWOORDEN: maaltijdzorg - ethiek
INHOUDSDESKUNDIGE : mevr. Digneffe Ingeburg, lector PXL, moraalfilosoof en ethicus
CONTACT : nathalieadriaens@yahoo.com


Full text:
File Size Type Checksum  
Ethischeaspecten.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4882 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Adriaens, N. (2015). Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg. Theoretische en praktische aanbevelingen op een afdeling acute geriatrie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270685a1f7d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer