About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Inzichten op bewegingsdetectiesystemen binnen cliënt- en taakgerichte revalidatie bij personen met centraal neurologische aandoeningen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek

2015
Vandevenne, Lieze
Beuls, Stephen
De Pauw, Celine
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Titel: Inzichten op bewegingsdetectiesystemen binnen cliënt- en taakgerichte revalidatie bij personen met centraal neurologische aandoeningen.
Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
Door: Stephen Beuls, Celine De Pauw, Lieze Vandevenne
Promotor: Els Knippenberg

Inleiding:
Personen met centraal neurologische aandoeningen, zoals cerebrovasculair accident, multiple sclerosis en dwarslaesie, hebben vaak te maken met beperkingen in arm-handfunctie. Hierdoor is er nood aan revalidatie en extra therapiesessies. Technologie zou een hulpmiddel kunnen zijn om de extra therapiesessies op te vangen.
Het doel van dit onderzoek is om de bruikbaarheid van de Microsoft Kinect binnen cliënt- en taakgerichte training op arm-handvaardigheden bij personen met centraal neurologische aandoeningen na te gaan.
Methode:
De betrouwbaarheid van Microsoft Kinect ten opzichte van goniometrie en gouden standaard bewegingsdetectiesysteem (Vicon) is nagegaan, door respectievelijk een vergelijkende studie en een literatuurstudie. De inzichten van therapeuten en patiënten op het gebruik van Microsoft Kinect werden bekomen door kwalitatief-participerend onderzoek, met zowel een analyse van focusgroepen als een haalbaarheidsstudie.
Resultaten:
Microsoft Kinect zou even reproduceerbaar zijn als de gouden standaard, wat mogelijkheden zou kunnen bieden om het te gaan gebruiken in de klinische setting. De Microsoft Kinect meet nauwkeurig, met exclusie van nekbewegingen (4° +/- 4,143). Uit de focusgroepen en haalbaarheidsstudie werd duidelijk dat de Microsoft Kinect een meerwaarde zou kunnen zijn als additionele therapie. Hiervoor moet het gebruiksvriendelijk zijn en duidelijke feedback geven.
Discussie:
Verder onderzoek moet gedaan worden naar een vergelijking van Microsoft Kinect v1 en v2 met de gouden standaard. Daarnaast hadden de deelnemende instellingen van de focusgroepen verschillende doelgroepen en ervaringen waardoor meningen verschilden.
Conclusie:
Microsoft Kinect kan bruikbaar zijn als trainingsapparatuur binnen de klinische setting. Verder onderzoek is nodig. Daarnaast zou het ontwikkelde systeem een meerwaarde zijn als additionele therapie indien het gebruiksvriendelijk is.
Trefwoorden:
Bewegingsdetectiesystemen, Microsoft Kinect, centraal neurologische aandoeningen, bovenste ledematen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2576 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vandevenne, L., Beuls, S., De Pauw, C. (2015). Inzichten op bewegingsdetectiesystemen binnen cliënt- en taakgerichte revalidatie bij personen met centraal neurologische aandoeningen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32706cb81fa0.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer