About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De franciscaanse beweging. In het spoor van de minderbroeders

2015
Bektas, Yesim
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Tijdens de middeleeuwen heeft de christelijke kerk turbulente tijden gekend. Het wereldbeeld van de bevolking werd overheerst door religie. Dit verschafte kerkvaders een ongeziene macht en rijkdom. Maar niet iedereen was opgezet met de weelde. De drang om terug te keren naar de oorspronkelijke, pure vorm van het geloof welde op. Dit vormde de aanzet voor vele nieuwe orden, waaronder de orde van Franciscus.

Minderbroeders leefden in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ze trokken van stad naar stad om het Evangelie te verkondigen. Ze waren het ultieme voorbeeld van actieve geestelijken die missie en toewijding konden combineren.

Het belang van de bedelorden kan niet begrepen worden zonder de context waarin ze tot stand kwamen. Daarom begint dit werk met een beschrijving van de oorsprong van het monastieke leven. Vervolgens wordt de middeleeuwse maatschappij kort toegelicht. We kunnen natuurlijk niet spreken over de franciscanen zonder hun stichter(s) te omschrijven. Ook werd een hoofdstuk gewijd aan het leven van de minderbroeders. We sluiten af met een korte beschrijving van de eerste vrouwelijke tak, opgericht door Clara van Assisi.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2535 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bektas, Y. (2015). De franciscaanse beweging. In het spoor van de minderbroeders. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270a1452120.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer