About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Screenen naar prentale psychosociale problemen met behulp van een toegankelijk zorgpad voor zorgverleners

2015
Van Thielen, Eva
Dubois, Anne-Sophie
Professionele bachelor in de vroedkunde

Abstract :
Screenen naar perinatale psychosociale problemen met behulp van een toegankelijk zorgpad voor zorgverleners
Dubois, A., Van Thienen, E., Drees, S., Van Parys, A., Segers, N., & Braeken, S. (2015).
Psychosociale problemen pre- en postnataal zijn wereldwijd een veel voorkomend probleem. Er zijn tal van factoren die de ontwikkeling van psychosociale problemen kunnen beïnvloeden, onder andere de voorgeschiedenis van de cliënt en beperkte sociale ondersteuning. Deze risicofactoren kunnen het ontstaan van een psychiatrische stoornis zoals een postnatale depressie anorexia nervosa, angststoornis,.. triggeren. Vandaar dat het belangrijk is om de aandacht te richten op het vroegtijdig opsporen van bepaalde risicofactoren zodat er snel en correct opgevolgd kan worden zowel pre als postnataal.
Aan het psychologisch welzijn moet bij iedere consultatie aandacht geboden worden. Dit gebeurt het best door middel van 2 explorerende vragen. De ALPHA checklist is een geschikte screeningstool en wordt best door de vroedvrouw of gynaecoloog afgenomen tijdens een consultatie tussen 20 en 32 weken. Verder dient er postnataal binnen de eerste twee weken gevraagd te worden naar het psychologisch welzijn, om de bevalling en gedachten hierbij bespreekbaar te maken.
De vroedvrouw heeft samen met de gynaecoloog een belangrijke taak in het opsporen van vrouwen met psychosociale problemen. Voor het vroegtijdig herkennen is de kennis van de symptomen van de verschillende stoornissen belangrijk. Ook de manier van vraagstelling is belangrijk om juiste informatie te verkrijgen. Dit bekom je het best door de juiste gesprekstechniek toe te passen. Ook de relatie tussen zorgverlener en cliënt speelt hierbij een cruciale rol. Tijdens de consultaties bij de vroedvrouw is er meer tijd om dit soort problemen kenbaar te maken en cliënten vinden deze problemen hier gemakkelijker bespreekbaar dan bij de gynaecoloog. De gynaecoloog wordt immers meer voor het medische aspect gezien en de vroedvrouw voor het emotionele en psychologische aspect.
Het algemene doel van deze screening is de problematiek van psychosociale problemen vroegtijdig te herkennen, dit met een juiste kennis van de verschillende stoornissen. Met behulp van een toegankelijk zorgpad kan er correct en consequent doorverwezen worden. Hierdoor kunnen de uitkomsten voor het verdere leven van de vrouw en haar kind verbeterd worden.

Trefwoorden:
Alpha checklist, prenataal, screenen, frequentie, psychosociaal, reductie , zorgpad, gesprekstechniek, psychopathologie, prevalentie, doorverwijzing.

Inhoudsdeskundige:
Functie: Zorgmanager moeder en kind
Werkgever: Jessa ziekenhuis
Emailadres: sonja.braeken@jessa.be

Promotor : Drees Sanne
Functie: Lector PXL
Werkgever: Pxl Hasselt

Co-Promotor : Segers Nadia
Functie: Lector PXL
Werkgever: Pxl Hasselt

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2479 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Thielen, E., Dubois, A. (2015). Screenen naar prentale psychosociale problemen met behulp van een toegankelijk zorgpad voor zorgverleners. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270e62022ee.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer