About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De waarde van het foutloos leren als ergotherapeutische interventie bij ouderen met milde/matige dementie in de thuissituatie. Een literatuuronderzoek en praktische toepassing

2015
Swennen, Laurine
Hermans, Vicki
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
De waarde van het foutloos leren als ergotherapeutische interventie bij ouderen met milde/matige dementie in de thuissituatie. Een literatuuronderzoek en praktische toepassing

Door: Vicki Hermans en Laurine Swennen
Promotor: Jan Valy

Inleiding: In het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is er een draaiboek ontwikkeld omtrent het foutloos leren bij personen met milde tot matige dementie in de thuissituatie. In deze bachelorproef was het onze taak om dit draaiboek verder evidence based te onderbouwen.

Doel: Het doel van onze bachelorproef is om na te gaan wat de waarde is van het foutloos leren als ergotherapeutische interventie bij personen met milde tot matige dementie in de thuissituatie.

Methode: Er werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd waarbij gebruik werd gemaakt van de sneeuwbalmethode. De artikels die aan de inclusie- en exclusiecriteria voldeden werden volledig doorgenomen en de resultaten werden weergegeven in het literatuuronderzoek. De literatuurstudie werd daarna verder onderbouwd met ervaringen uit de praktijk.

Resultaten: Het foutloos leren geeft een beter resultaat dan de trial & error strategie. Andere strategie├źn die in combinatie met het foutloos leren een positief resultaat opleveren zijn modeling, spaced retrieval, vanishing cues, voldoende beweging en motivatie. Het effect van het foutloos leren is op korte termijn het grootst bij personen met milde tot matige dementie. Het is noodzakelijk om bij het aanbrengen van het principe van het foutloos leren herhalingen regelmatig in te voeren.

Conclusie: Foutloos leren gaat niet om het opnieuw aanleren van handelingen maar om het oproepen van eerder geleerde gedragspatronen. Verder onderzoek op de effecten van het foutloos leren op lange termijn is noodzakelijk. Daarnaast dient het effect van de verschillende leerstrategie├źn op personen in een verder gevorderd stadium van dementie nader onderzocht te worden.

Trefwoorden: dementie, thuissituatie, foutloos leren, mantelzorger, geheugenkliniek

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2830 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Swennen, L., Hermans, V. (2015). De waarde van het foutloos leren als ergotherapeutische interventie bij ouderen met milde/matige dementie in de thuissituatie. Een literatuuronderzoek en praktische toepassing. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32710e8f23dc.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer