About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

PoŽzie in het b.s.o.

2015
Colson, Maxim
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Dit afstudeerproject onderzoekt hoe poŽzie op een aantrekkelijke en interessante manier kan gegeven worden in het beroepsonderwijs van de tweede graad. Wanneer een beroepsleerkracht de voordelen ontdekt van poŽzie, zal hij sneller grijpen naar poŽzie om het te gebruiken in zijn les. Daarom wordt er stilgestaan bij de vraag: wat zijn de voordelen van poŽzie?
Vervolgens wordt de aanwezigheid van poŽzie in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de tweede graad in vraag gesteld. Wat staat precies in het leerplan vermeld over poŽzie en hoe wordt dit geformuleerd?
Om beroepsstudenten warm te maken voor poŽzie, moet de leerkracht eerst nadenken over het profiel van de gemiddelde beroepsstudent. Wat zijn de typische kenmerken van een beroepsstudent en hoe kan een leraar op die kenmerken inspelen?
De jeugdpoŽzie heeft haar plaats terecht verdiend in de plaatselijke bibliotheek. Het aanbod groeit met de jaren en de gemiddelde leerkracht vindt in een oogopslag jeugdpoŽzie op het internet, in tijdschriften of in de bibliotheek. Jammer genoeg zijn die gedichten niet altijd geschikt voor het beroepsonderwijs. Welke gedichten zijn functioneel voor beroepsstudenten van de tweede graad en waar zijn die te vinden?
Ten slotte onderzoekt het praktische luik van deze bachelorproef wat een poŽzieles voor b.s.o.-ers kan inhouden en hoe ze uit te voeren. Dat laatste tracht vorm te geven voor vier verschillende thema's, telkens aangepast aan het doelpubliek, waarbij twee lessen zich specifiek verdiepen in twee richtingen: haarzorg en kantoor.

Full text:
File Size Type Checksum  
ColsonMaxim_Afstudeerproject.pdf 12 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5232 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Colson, M. (2015). PoŽzie in het b.s.o.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271da3e27c8.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer