About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis

2015
Knapen, Sara
Put, Fenne
Janssens, Elien
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Deze bachelorproef heeft als doel de tevredenheid bij patiënten te meten op de revalidatieafdeling Z2 aan de hand van een gepast meetinstrument. Hun mening is van essentieel belang om de kwaliteit te verbeteren.
Om de kwaliteit van de zorg te bevorderen, doen de Vlaamse ziekenhuizen beroep op het Vlaams Indicatorenproject (VIP2). VIP2 bewaakt de kwaliteit van de zorg aan de hand van kwaliteitsindicatoren.
De subjectieve en objectieve noden van de patiënt komen tot uiting in de patiëntentevredenheid. Niet alleen de gezondheidswinst of beantwoorde noden zijn belangrijk, ook de manier waarop de zorg wordt toegediend: de toegankelijkheid, de organisatie van de diensten, de houding van de gezondheidswerkers, de voorlichting van de patiënt en de manier waarop de communicatie tussen hulpverlener en patiënt verloopt.
Kwaliteit is een belangrijk onderdeel van de patiëntentevredenheid. Patiënten hebben een eigen verantwoordelijkheid in de zorg, die mee bepalend is voor de kwaliteit. Actieve betrokkenheid en medewerking zijn nodig voor een positief resultaat. Patiënten moeten aangespoord worden om hun verwachtingen, noden en klachten kenbaar te maken. De revalidatieafdeling moet daar op een doelmatige wijze rekening mee houden en er op inspelen.
Om een gepast meetinstrument te vinden, wordt er in dit werk gebruik gemaakt van het stappenplan van Swinkels. Het doel van dit stappenplan is om het juiste meetinstrument te vinden dat in een zorgsituatie toegepast kan worden, rekening houdend met de patiënt en diens revalidatie. Met het juiste meetinstrument wordt bedoeld: een kwaliteits- en waardevol meetinstrument. De meerwaarde van het stappenplan van Swinkels is dat het vertrekt vanuit een patiëntenbenadering maar ook oog heeft voor de praktijk waar verpleegkundigen en (para)medische zorgverleners dagelijks mee te maken hebben.
De CQ-Index Revalidatiezorg is specifiek gericht op de zorgkwaliteit in een revalidatiecentrum. Een essentieel kenmerk is dat patiënten en zorgverleners betrokken worden bij het ontwikkelen van een CQI meetinstrument. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van veel andere vragenlijsten, waarin enkel naar de tevredenheid van de patiënten wordt gepeild.
Dit werk beschikt over een pilootproject waarbij tien patiënten bevraagd zijn en dat als basis kan dienen voor een mogelijk vervolg van een patiënttevredenheidsmeting.
Tot slot werd er een bevraging van de teamleden afgenomen. Deze leverde informatie over de perceptie van patiëntentevredenheid en de kwaliteit van de revalidatiezorg.

Het in het werk voorgestelde draaiboek vormt de basis voor een patiënttevredenheidsmeting op de revalidatieafdeling Z2 van het St.-Trudo te Sint-Truiden.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef Van meetinstrument naar tevredenheid.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5094 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Knapen, S., Put, F., Janssens, E. (2015). Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32725a0c29d5.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer