About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Zorg voor ongedwongenheid 2 : professionele houding, attitude en de toepassing van maatregelen in de omgang met agressie in de intra- en transmurale GGZ. Een literatuuronderzoek

2015
Conard, Karolien
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding : deze literatuurstudie kadert binnen het PWO project zorg voor ongedwongenheid “professionele houding, attitude en de toepassing van maatregelen in de omgang met agressie in de intra- en transmurale GGZ” . Deze studie bouwt verder op PWO “alternatieve en preventieve maatregelen ter voorkoming van dwang- risicotaxatie”. Cliënten binnen de intramurale geestelijke gezondheidszorg komen vaak in contact met dwangmaatregelen. Beperking van vrijheid en zelfbeschikkingsrecht, worden ook door personeel als negatief ervaren.

Doel : het doel van deze studie is om via de literatuur evidence te verzamelen naar houdingen of attituden die een bijdrage leveren tot preventie van agressie in de intra en transmurale GGZ. Vervolgens worden de assessments die in het werkveld gebruikt worden om attitude na te gaan in kaart gebracht.

Methode : volgende databanken werden geraadpleegd : Bon Stafleu, Wiley Online Library, google scholar en Cocchrane library. Met volgende trefwoorden : alternatieven voor dwangmaatregelen / alternatives of seclusion, alternative for coercive measures, preventie van dwangmaatregelen/ prevention of seclusion, prevention of coercive measures, houding en attitude/behaviour and attitude, intramurale zorg, transmurale zorg/ community based werden ingegeven, MAVAS, Delphi, assesments, ATAS. Literatuur met betrekking tot houding en attitude wordt door onderzoekers gescreend via het schema EBMpracticenet. Vervolgens werden resultaten ingedeeld binnen monodisciplinair en multidisciplinaire disciplines en intramurale en extramurale zorg. In het tweede deel van het onderzoek worden de assessments beschreven.

Resultaten : De kwaliteit van de gevonden literatuur kaderde vaak binnen de beleving van de cliënt. Volgende thema’s werden in het kader van attitude in de literatuur beschreven nl. communicatie, beleving patiënt, empathie, en cliënt gecentreerd werken. Een tweede literatuur search leverde 3 schalen en 3 assessments op.

Conclusie : er werden 48 artikels gevonden met betrekking tot attitude er wordt vooral gefocust op beleving. We kunnen concluderen dat beleving van de cliënt als zeer belangrijk wordt beschouwd. Hierin vind je verschillende kernwaarden terug zoals respect en empathie.

Trefwoorden : preventie van dwangmaatregelen, houding en attitude, intramurale zorg, transmurale zorg, MAVAS, interdisciplinair, monodisciplinair

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2494 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Conard, K. (2015). Zorg voor ongedwongenheid 2 : professionele houding, attitude en de toepassing van maatregelen in de omgang met agressie in de intra- en transmurale GGZ. Een literatuuronderzoek. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327270df2a30.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer