About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Werkre-integratie met ondersteuning van Disability Management

2015
Cardon, Linda
A-traject bachelor ergotherapie

Abstract :
Werkre-integratie met ondersteuning van Disability Management.
Door: Linda Cardon
Promotor: Loeka Vanderborcht

Inleiding: Vroegtijdige uitsluiting van de arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen voor de concurrentiekracht van onze economie en de betaalbaarheid van de sociale zekerheid. Gezondheidsproblemen zijn de hoofdoorzaken van deze uitsluiting en verkleinen de kans op arbeidsparticipatie aanzienlijk. Bovendien is werkre-integratie een complexe taak. In de literatuurstudie wordt onderzocht welke factoren en programma’s invloed hebben op de terugkeer naar het werk in functie van het project Disability Management (DM) van de Christelijke Mutualiteit (CM). De kosten-batenanalyse is in het onderzoek opgenomen.

Methode: Om te achterhalen welke factoren invloed hebben op de terugkeer naar het werk en welke programma’s het project DM bij de CM kunnen ondersteunen werd er een fenomenologisch kwalitatieve studie doorgevoerd. Het is een beschrijvend onderzoek. Tijdens de literatuurstudie werden de databanken ‘Tripp database’, ‘Pubmed’, ‘Springer Link’ en ‘Cochrane’, de internetzoekmachine ‘Google Scholar’ en het internet aangewend.

Resultaten: In totaal werden er 16 artikels weerhouden om deze studie te onderbouwen.
Uit de literatuurstudie blijkt dat geleidelijke werkre-integratieprogramma’s, waarbij de ergotherapeut een primaire rol heeft, de terugkeer naar het werk bevorderen bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers met een oncologische, een neurologische of een cardiovasculaire aandoening. Er dient rekening gehouden te worden met de wetgeving en de persoonlijke, ziekte- en werkgerelateerde factoren die invloed hebben op de werkhervatting. Werkre-integratie verlaagt de kosten voor de werknemer, de werkgever, de verzekeraars en de overheid en verhoogt de levenskwaliteit van de werknemer.

Conclusie: Om de terugkeer naar het werk te bevorderen is het aangewezen dat Disability Management gebruik maakt van geleidelijke werkre-integratieprogramma’s tijdens alle fasen van de aandoening. Werkre-integratie verlaagt de socio-economische kosten en verhoogt de levenskwaliteit van de werknemer. De ergotherapeut heeft een primaire rol tijdens de werkhervatting, waarbij een holistische benadering essentieel is.

Trefwoorden: Disability Management, ergotherapie, graduele werkre-integratieprogramma’s, werkhervatting, kosten-batenanalyse


Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 3194 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Cardon, L. (2015). Werkre-integratie met ondersteuning van Disability Management . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327288c12a8b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer