About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Van competentieprofielen tot vormingspakketten en sensibilisatie bij lager geschoolden betrokkenen omtrent niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

2015
Vanheel, Iris
Hermans, Lise
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Title: Van competentieprofielen tot vormingspakketten en sensibilisatie bij lager geschoolden betrokkenen omtrent niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Door: Lise Hermans en Iris Vanheel
Promotor: Els Knippenberg

Inleiding: Lager geschoolde individuen die in contact komen met personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) weten niet altijd hoe met deze personen om te gaan. Dit kan een vermindering van participatie en welbevinden van de persoon met NAH met zich meebrengen.
Doel: Het doel van deze bachelorproef is het sensibiliseren van lager geschoolden in de omgang met personen met een NAH door middel van een vormingspakket met kennisvragen, filmfragmenten en inlevingsopdrachten.
Methode: Een literatuurstudie werd gedaan met als databanken PubMed en Google Scholar alsook vakgerelateerde websites. Tevens werd een participatief kwalitatief onderzoek gedaan bij de werknemers, vrijwilligers en deelnemers van een dagcentrum voor personen met NAH. Dit bestond enerzijds uit afnemen van interviews waarbij nagegaan werd welke kennis, attitudes en vaardigheden wenselijk zijn in de omgang met personen met NAH. Anderzijds werden de opgestelde kennisvragen uitgetest.
Resultaten: Uit de literatuurstudie bleek dat lager geschoolde individuen baat hebben bij sensibilisatie en training om competenties omtrent de omgang met personen met NAH te bevorderen. Daarnaast kwam een vormingspakket tot stand op basis van literatuur, ERNAH project en kwalitatief onderzoek.
Conclusie: Lager geschoolden individuen die in contact komen met personen met NAH wensen graag meer inzicht te krijgen in de omgang met NAH, voornamelijk bij aanvang van dit contact. Dit kan door middel van het ontwikkelde vormingspakket.

Trefwoorden: Niet-aangeboren hersenletsel, lager geschoolden, sensibiliseren, vormingspakket


Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2408 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vanheel, I., Hermans, L. (2015). Van competentieprofielen tot vormingspakketten en sensibilisatie bij lager geschoolden betrokkenen omtrent niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3272aa072b02.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer