About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Beweeg, Beleef en Ontmoet. Een praktische uitwerking bij personen met jongdementie

2015
De Haes, Anke
Peeters, Inge
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Title: Beweeg, Beleef en Ontmoet. Een praktische uitwerking bij personen met jongdementie
Door:Inge Peeters en Anke De Haes
Promotor: Els Oosterbosch

Inleiding: Beweeg, Beleef en Ontmoet (BBO) is een project van de woon- zorggroep Begralim. Het is een afgeleidde vorm van psychomotorische therapie waarbij verschillende disciplines nauw samenwerken om zo de bewoners meer in beweging te brengen. Dit project kwam als antwoord op een rapport van de Nederlandse gezondheidsinspectie dat een grote inactiviteit aantoont bij ouderen in Nederlandse ouderenvoorzieningen.

Doel: Het doel van dit eindwerk is om via literatuur- en praktijkonderzoek, geschikte bewegingsactiviteiten te zoeken en te implementeren voor 7 bewoners met jongdementie in de kleinschalige woonvorm: Het Anker. Vooral deze bewoners vertonen grote inactiviteit.

Methode: Voor de literatuurstudie werd gezocht naar artikels over jongdementie, kleinschalig wonen, beweging bij personen met dementie en geschikte activiteiten. Voor de praktische uitwerking werd een stage ingericht van twee keer zeven weken in Het Anker. Na observatie en bevraging werden de mogelijkheden en wensen van de bewoner in kaart gebracht in het Hasselts Occupational Performance Profile (HOPP).
Verschillende activiteiten werden aangeboden, geƫvalueerd en uitgewerkt.

Resultaten: Literatuur specifiek over beweging en het effect ervan, bij jongdementie was schaars. Reviews tonen aan dat de resultaten van onderzoeken over effectiviteit niet eensluidend zijn. Verschillende activiteiten werden aangeboden bij de bewoners van Het Anker. In de periode dat er geen stage was, werden de geschikte activiteiten niet verder gezet. Een viertal activiteiten werden uitgewerkt in boxen, als hulpmiddel voor het personeel, vrijwilligers en familie.

Conclusie: Bestaande bewegingsinterventies moeten verder onderzocht worden op welk effect ze hebben op ouderen. Zowel literatuur als de praktijkervaring toont aan dat een succesvolle implimentatie van een beweegbeleid afhankelijk is van de inzet van de ouderen en de verschillende zorgdisciplines en de organisatie. Een ergotherapeut zou een meerwaarde kunnen zijn voor Het Anker.

Trefwoorden: Jong dementie, dementie, beweging, kleinschalig wonen, activering

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2812 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

De Haes, A., Peeters, I. (2015). Beweeg, Beleef en Ontmoet. Een praktische uitwerking bij personen met jongdementie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3272b38d2b25.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer