About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

NAH & INTRA- EN EXTRAMURALE GGZ: samenwerkingverbanden tussen VAPH-voorzieningen en de geestelijke gezondheidszorg in een snel veranderend zorgklimaat. Literatuurstudie, case studies en expertopinies

2015
Peeters, Jordy
Swerts, Owen
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Personen met een NAH-psychiatrische comorbiditeit hebben een verkleinde kans op het krijgen van een adequate zorggarantie. Binnen de VAPH-voorzieningen getuigt men ontbrekende kennis en deskundigheid omtrent de psychiatrische deelproblemen bij deze doelgroep te hebben. Psychiatrische zorgcentra missen de expertise voor het kunnen behandelen van centraal-neurologische problemen in combinatie met emotionele, gedragsmatige en psychiatrische aspecten.

Doel: het doel van deze studie is het beschrijven van good practices uit de praktijk van de GGZ en de VAPH-voorzieningen die een indicatie op adequate zorggarantie voor deze doelgroep bieden. Methode: Literatuurstudie werd gedaan a.d.h.v. Cochrane, Cinahl, Ebsco, MedLine, OTSeeker met de trefwoorden neuropsychiatry, acquired brain injury, neurodegenerative, etc. Een semigestructureerd interview werd opgesteld met als doel case studies en expertopinies te verkrijgen. Interviews werden afgenomen bij een totaal van 3 directeurs, 11 hulpverleners en 2 inhoudsdeskundigen binnen 7 VAPH-voorzieningen en 2 psychiatrische zorgcentra. De resulterende opinies werden member-checked.

Resultaten: 49 bruikbare artikels, waaronder 4 meta-analyses, 5 systematic reviews en 3 RCT''s werden verkregen. 12 case studies konden beschreven worden. 2 samenwerkingsmodellen werden geïdentificeerd: Alfa & Bèta. Alfa bestaat uit driemaandelijks consult tussen neuropsychologen/psychiaters en de VAPH-voorziening; Bèta uit een preliminaire intersectorale samenwerking met als doel een afdeling NAH+psychiatrie op te richten. Discussie: Het huidige zorgklimaat staat op een kantelpunt door Perspectief 2020. Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke behandelmethoden op termijn het best werkbaar zullen zijn. Conclusie: Er is te weinig literatuur voor handen om een ideaal behandelkader te schetsen. Beide samenwerkingsmodellen hebben voor- en nadelen. Langdurige intersectorale uitwisseling van expertise en interdisciplinaire samenwerking lijken de meest beloftevolle behandelmethoden.
Trefwoorden: NAH, psychiatrische gevolgen, neuropsychiatrie, residentiële zorg, intersectorale samenwerking

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 3026 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Peeters, J., Swerts, O. (2015). NAH & INTRA- EN EXTRAMURALE GGZ: samenwerkingverbanden tussen VAPH-voorzieningen en de geestelijke gezondheidszorg in een snel veranderend zorgklimaat. Literatuurstudie, case studies en expertopinies. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3272de4c2bbb.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer