About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Selectieprocedure voor de gebouwen voor het beest project

2015
Sleptsova, Anastasia
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
Deze bachelorproef poogt een selectieprocedure op te stellen voor gebouwen van het BEEST project. De initiator van het BEEST project is Knowledge and Innovation Community (KIC) dat een onderdeel is van het Europees Instituut voor Technologie. Het doel van het project is dubbel: enerzijds het monitoren van het energieverbruik in een kantoor- of hotelgebouw, het voorspellen ervan en het slim aankopen van energie. Anderzijds poogt men een besparing te realiseren door de ingestelde setpoints in HVAC systeem te veranderen zonder dat het comfort erop achteruit gaat. Enervalis is verantwoordelijk voor de selectie van een aantal gebouwen in België en Nederland. Bovendien zorgt Enervalis voor de energy monitoring en de visualisatie ervan.

De onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidt als volgt: “Is het mogelijk een procedure uit te werken om snel te kunnen beoordelen of een gebouw geschikt is om opgenomen te worden in het BEEST project ? Het huidige probleem is dat er geen dergelijke selectieprocedure is. Selectiecriteria worden subjectief bepaald door de persoon die het kandidaat gebouw gaat bezoeken. Hierdoor is de beoordeling niet eenduidig en het potentieel van een gebouw kan door verschillende personen anders ingeschat worden.

Om tot een oplossing te komen worden verschillende onderzoeksmethodes toegepast. Ten eerste worden bestaande criteria gedefinieerd door een van de projectpartners kritisch bekeken. Wiskundige berekeningen worden gemaakt om verhoudingen tussen energieverbruik en een bepaald soort gebouw in kaart te brengen. Statistische gegevens over energieverbruik van verschillende gebouwen worden bestudeerd. Empirisch onderzoek word uitgevoerd zoals energiemetingen, zonne-instraling en vochtigheidsmetingen. Hierna volgt literatuurstudie over gebouwbeheersystemen en datacommunicatie.

Het resultaat is een selectieprocedure uitgevoerd in excel. Het bestaat uit een dertigtal vragen waaraan telkens een waarde is gekoppeld. Deze procedure is een rode draad tijdens het eerste bezoek aan een gebouw. De uitkomst is een score die op een heldere manier aangeeft in hoeverre het gebouw geschikt is voor het project. Deze procedure word getest door gebouwen in te geven. De scores worden geëvalueerd door het team. Excel wordt aangepast totdat de scores een realistische weergave worden van het potentieel van een gebouw.

Full text:
File Size Type Checksum  
Scriptie_Anastasia_Sleptsova_3EMKL.pdf 1 MB PDF MD5 You have no access to this file.

Dit eindwerk werd 2017 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Sleptsova, A. (2015). Selectieprocedure voor de gebouwen voor het beest project. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3275f9253485.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer