About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding

2015
Schoenaerts, Christiaan
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Uit onderzoek van de KVLO (Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke opvoeding) (J. Luiting, 2010) werden er een aantal competenties opgesteld voor leerkrachten LO omtrent de fysieke fitheid. Het beroepsprofiel beschrijft alle kwaliteiten waaraan de leerkracht lichamelijke opvoeding moet voldoen.

Het is belangrijk dat de leerkracht LO deze competenties nastreeft. Deze zijn namelijk een leidraad voor hem om zijn job op een goede manier uit te voeren. Een groot hulpmiddel bij een aantal van deze competenties is een goede fysiek van de betrokken leerkracht.

Indien een leerkracht over een goede fysiek beschikt gaat hij sowieso beter in staat zijn om op een pedagogische manier de verschillende opdrachten tijdens de les lichamelijke opvoeding te demonstreren. Als leerkracht lichamelijke opvoeding heb je ook de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te zijn voor je leerlingen, zowel op fysiek als mentaal vlak. Een goede fysiek zal hier zeker bij helpen en zorgt er ook voor dat je een bepaalde vorm van respect kan afdwingen. Een leerkracht die fysiek niet in orde is kan eventueel uitgelachen worden of bestempeld als incompetent indien hij zelf bepaalde oefeningen niet zou kunnen uitvoeren.

Om te weten hoe het is gesteld met de fysieke paraatheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding zijn we ons onderzoek hierop gaan baseren.

Het uitgangspunt van ons onderzoek is gestart bij het probleem dat er te veel aandacht wordt besteed aan de fitheid van de leerlingen. De afgelopen jaren komt deze problematiek meer en meer aan bod in de media, zo blijkt uit verschillende bronnen. (J. Lefevre, 2011)

Hierbij wordt er te weinig aandacht besteed aan de fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding. Daarom vonden wij het noodzakelijk om deze problematiek te onderzoeken. Het is belangrijk dat een leerkracht lichamelijke opvoeding een fysieke levensstijl hanteert. De belangrijkste persoon om een gezonde en fitte leefstijl te promoten is de leerkracht lichamelijke opvoeding. Er wordt veronderstelt van hem dat hij in een goede conditie verkeerd, maar ook een rolmodel is voor leerlingen.

In dit eindwerk wil ik onderzoeken hoe het gesteld is met de fysieke fitheid van een leerkracht lichamelijke opvoeding. Hierbij hebben we onderzocht hoe het staat met de conditie van de testpersonen aan de hand van verschillende testen. Op deze manier krijgen we een overzicht van de fysieke fitheid van de leerkracht lichamelijke opvoeding.

Full text:
File Size Type Checksum  
Eindwerk_OnderzoekFysiekeFitheidLeerkrachtLO_ChristiaanSchoenaerts_150603.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4861 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Schoenaerts, C. (2015). Fysieke fitheid van de leerkrachten lichamelijke opvoeding. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327798bf382f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer