About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Uitbreiding robotcel PXL-Tech

2015
Goffin, Jan
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
Titel:
Uitbreiding Robotcel PXL-Tech

Auteur:
Jan Goffin

Promotoren:
Gwen Vanheusden Hogeschool PXL
Ilona Stouten Hogeschool PXL

Het onderwerp van deze bachelorproef is het uitbreiden van een reeds bestaande didactische robotcel met een CNC machine. Deze robotcel staat in de hogeschool PXL, afdeling Tech, te Diepenbeek. Binnen de opleiding Elektromechanica-Onderhoudstechnieken wordt er van deze cel gebruikt gemaakt onder andere binnen het vak Robotica.

De onderzoeksvraag is “Hoe kan er binnen de robotcel een CNC-machine worden toegevoegd en hoe kunnen we deze het best integreren in het reeds bestaande gesimuleerde productieproces?”

De doelstellingen van deze bachelorproef zijn het analyseren van de aanwezige en benodigde componenten. Op basis van deze analyse worden nieuwe onderdelen ontwikkeld en geïmplementeerd. Vervolgens wordt er een beherend PLC-programma geschreven en een voorbeeldprogramma geschreven voor de robot.

Momenteel is de aanwezige opstelling behoorlijk beperkt, er zijn twee transportbanden aanwezig en een klem om aangevoerde blokjes in te klemmen. De robot wordt dus enkel gebruikt om de blokjes op te nemen, in de klem te plaatsen en er vervolgens iets op te tekenen. Dit is echter een te simplistische opstelling en dient er enkel met de robot rekening gehouden te worden. In de industrie is er meestal een samenwerking vereist tussen verschillende geautomatiseerde componenten.

Om een meer realistische opstelling te bekomen is er gekozen om een drie assige freesmachine toe te voegen. Zodoende moeten de studenten rekening houden met twee volautomatische processen, enerzijds het aan- en afvoeren van blokjes door de robot en anderzijds het bewerken van de blokjes door de freesmachine.

Het resultaat van deze bachelorproef is een volledig geautomatiseerde CNC-machine. De CNC-machine wordt aangestuurd via G-codes via een Beckhoff PLC. De PLC is dan weer rechtstreeks gekoppeld aan de robot, zodat deze het hele proces kan beheren.


The subject of this thesis is about the procedures that an internal service for prevention and protection at work should follow when checking the work safety. The safety at work includes the safety of interactions between employees and the technical equipment. This subject is carried out at a production line of MAPO Belgium.
MAPO Belgium is a company that is specialized in the treatment of industrial wood products. To do this, the company has two production lines available. Most of the machines of production line 1 are bought second-hand. The technical files necessary for inspections of these machines are incomplete. To check if these machines satisfy the law concerning safety and welfare, risk assessments are carried out and a report for commissioning is prepared.
The research question of this thesis is: “What processes should an internal service for prevention and protection at work follow, to verify a workplace on safety?”
The main objective is to analyse some machines of a production line of MAPO Belgium according to the structural approach that the dynamic risk management system describes.
Before analysing a risk, research has to be conducted into the procedures the dynamic risk management system describes. The assessment considers which requirements to be followed and which analysis method is the best to use. After this, the risk will be inventoried and evaluated using several “ranking methods”. Then the prevention measures will be proposed and centralized in the global prevention plan.
The result are that 27 of the 38 machines of production-line 1 are analysed. One machine of the 27 analysed machines does not comply with the legislation on occupational safety. The machines which have the CE-label are already subject to strict European guidelines. The other machines comply with the legislation and may be used in service. The risks of these machines are identified, evaluated and centralized in the global prevention plan. 

Full text:
File Size Type Checksum  
Goffin.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
Bijlage Goffin.pdf 292 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4883 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Goffin, J. (2015). Uitbreiding robotcel PXL-Tech. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327933aa3b64.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer