About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl

2015
Frederix, Michiel
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Binnen mijn bachelorproef ben ik een onderzoek gestart naar hoe de leraar lichamelijke opvoeding de gezonde, veilige en fitte levensstijl (GVL) promoot. Dit heb ik gedaan door een literatuuronderzoek, en een onderzoek met vragenlijsten en casussen.
Binnen mijn literatuurstudie ben ik gaan onderzoeken hoe de GVL vermeld staat binnen de leerplannen LO. Dit heb ik zowel in het basis- als in het secundair onderwijs gedaan. Hieruit blijkt dat GVL een groot onderdeel is binnen zo een leerplan. Het leerplan verplicht de leerkrachten LO om de GVL te promoten binnen hun les.
Het tweede deel van mijn literatuurstudie is gericht op waarom de GVL onderwezen moet worden. De laatste jaren kampen steeds meer leerlingen met overgewicht. Het is dus zowel de taak van de school als de taak van de leerkrachten om ervoor te zorgen dat de leerlingen gezond blijven. Want uit studie van de fitte school blijkt dat gezonde leerlingen betere resultaten kunnen behalen.
Het is ook belangrijk dat de leerkrachten rekening houden met de noden van de leerlingen. De leerlingen hebben speciale noden, als je die als leerkracht kan geven, gaat dit inwerken op hun motivatie en gaan ze de lessen LO met plezier betreden.
In het derde hoofdstuk van mijn eindwerk ga ik een onderzoek weergeven met kwalitatieve gegevens. Ik zal verschillende vragenlijsten en casussen afgenomen bij 34 vrijwillige deelnemers weergeven. Deze vrijwilligers zijn allemaal leerkrachten LO.
Binnen deze vragenlijsten probeer ik een beeld te vormen over hoe deze leerkrachten de GVL promoten binnen hun les.
De casus bestaat uit het maken van een remediëringsplan voor een meisje met overgewicht.

Full text:
File Size Type Checksum  
Frederix Michiel, 3LOBR - Eindwerk - De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en f.pdf 603 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5531 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Frederix, M. (2015). De leraar lichamelijke opvoeding als promotor van een gezonde en fitte levensstijl. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3279a2623c36.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer