About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev

2015
Van Rompay, Denny
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
Titel:
Frictiemeting zeepsmering van glideliners bij AB-Inbev
Auteur:
Denny Van Rompay

Promotoren:
Mr. Willy Stinissen AB Inbev
Ir. Jan Van Hecke Hogeschool PXL

Het onderwerp van deze scriptie bevat het uitvoeren van frictiemetingen op glideliners met zicht op een optimalisatie van de baansmering bij het bedrijf AB Inbev. Dit onderwerp werd uitgewerkt op vraag van het bedrijf omdat er zich enkele problemen voordoen die kunnen leiden tot een verminderde productieopbrengst. Een van de problemen is dat er geen optimale baansmering is tussen de flessen en de transportbanen van de flessenlijnen. Dit zal ervoor zorgen dat flessen kunnen omvallen, blokkades ontstaan en hierdoor crashes veroorzaakt worden. Naar aanleiding van dit probleem, is de belangrijkste onderzoeksvraag in deze scriptie op welke manier de werking van de baansmering geoptimaliseerd kan worden.
In eerste instantie wordt een theoretische achtergrond geboden. Dit is een belangrijke vereiste om de nodige kennis te verwerven vooraleer het eigenlijke probleem aan te pakken. Op basis van dit literatuuronderzoek is het mogelijk te starten met een observationeel onderzoek naar de eerder besproken problematiek. Deze periode van observatie en testmetingen is belangrijk om een goed beeld te krijgen van het probleem. Hierdoor werd bevestigd dat er inderdaad een minder goede regeling is van de baansmering. Dit was vooral duidelijk bij een bepaald type fles, namelijk de ‘monafles’. De volgende stap in het proces was het verwerken van de verzamelde gegevens van de observaties en de uitgevoerde metingen om vervolgens een oplossing te bedenken die de baansmering kan verbeteren. Hieruit volgde het idee om een meetapparaat te ontwikkelen die de frictie onrechtstreeks zal meten. Op deze manier is het mogelijk een meetbare waarde te bekomen, deze waarde constant te houden en op die manier de baansmering te regelen.
Het uiteindelijke resultaat van dit hele project is het tot stand komen van een meetapparaat met bijhorende programmatie om een constante waarde te behouden van de wrijving tussen de flessen en de transportbanen. Het testen van het meetapparaat leverde goede meetresultaten op en toonde een verbetering van de verdeling van de baansmering aan. Concluderend betekent dit een optimalisatie van de betreffende zone van de flessenlijn en zal het meetapparaat mogelijk verschillende problemen verbeteren. Er is gebleken dat er minder crashes gebeuren en er minder verlies is van flessen of productie . Deze scriptie is hopelijk een stap in de goede richting voor een definitieve oplossing in de toekomst.


The subject of this paper contains the execution of friction measurements on glideliners with the optimization of the soap lubrication as final goal. The project is executed at AB Inbev. The main problem is that there is no optimal lubrication between bottles and conveyor chains. This will cause falling bottles and will result in crashes. Because of this problem, the most important question in this paper is how to optimize the lubrication.
Initially it was necessary to do a literature review about friction and systems within the company. This theoretical background is the key factor to acquire the required knowledge before facing the actual problem. Based on this literature review, it was possible to start an observational research to the problematic of friction between bottles and conveyor chains. This period of observing and doing test measurements was important to achieve a clear view of the problem. These tests and observing moments confirmed that the lubrication was not optimal. The next step was processing the collected data to find a suitable solution which can improve the lubrication. Therefrom started the idea to develop an instrument that indirectly measures the friction. In this way, it is possible to obtain a measurable value and keep this value constant to regulate the lubrication of the conveyors.
The final result of this project is the realization of a measuring device with associated programming in order to maintain a constant value of the friction between the bottles and the conveyor chains. Testing the device gave good results and showed an improvement in atomization of lubrication. In conclusion, this is an optimization of the bottling line. The use of the measuring device will possibly solve some of the problems concerning the lubrication. During the use of the device, less bottles crashed which resulted in less production loss. Hopefully this thesis is a first step in finding a final solution in the future. 

Full text:
File Size Type Checksum  
Denny Van Rompay.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4797 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Van Rompay, D. (2015). Frictiemeting baansmering van glideliners bij AB-Inbev. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327c379640b9.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer