About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het M-decreet in het onderwijs. In welke mate zijn leerkrachten lichamelijke opvoeding klaar voor het M-decreet?

2015
Geebelen, Ben
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het onderzoeksthema van dit eindwerk is: "Het M-decreet in het onderwijs". De vraag die gedurende dit eindwerk centraal staat is: 'Wat is er, ten gevolge van het M-decreet, nodig om in een les lichamelijke opvoeding optimaal tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met een beperking?'.

Het M-decreet zal vanaf het schooljaar 2015-2016 van start gaan. De 'M' staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Een nieuw decreet betekent nieuwe veranderingen. Deze zullen leerkrachten, leerlingen en scholen ongetwijfeld voelen. In de media gaat er voornamelijk aandacht naar de theoretische vakken. Er wordt minder stilgestaan bij het effect op de praktijkvakken. Dit is, zeker voor leerlingen met een beperking, vaak niet te onderschatten. Het is dan ook belangrijk dat er aandacht gaat naar de veranderingen voor het vak 'lichamelijke opvoeding'.

Elke leerling heeft recht op inclusief onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen met een beperking. In theorie klinkt dit heel mooi maar in de praktijk blijkt dit moeilijk te zijn. Het M-decreet zorgt ervoor dat deze leerlingen kunnen instromen in het gewoon onderwijs. Ze hebben recht op redelijke aanpassingen. Het voornaamste doel van het M-decreet is om onze denkwijze over het onderwijs te veranderen. De persoon met een handicap moet zich niet meer aanpassen aan de omgeving maar de omgeving moet zich aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de persoon met een handicap.

Het M-decreet brengt veranderingen met zich mee, zoals hierboven werd omschreven. Ten eerste zal er een verandering in ons denken plaatsvinden. Ten tweede wordt er van scholen verwacht dat zij bereid zijn om redelijke aanpassingen in te voeren zoals STICORDI-maatregelen, het zorgcontinuüm en het geïntegreerd onderwijs. Vervolgens hebben de centra voor leerlingenbegeleiding een andere verantwoordelijkheid gekregen. De verschillende types binnen het buitengewoon onderwijs zullen ook veranderen. Scholen zullen hun zorgbeleid moeten aanpassen en er moet handelingsgericht samengewerkt worden. Dit wil zeggen dat er een samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, het CLB en externe partners wordt gestimuleerd.

Uiteraard zullen leerkrachten hun manier van lesgeven moeten aanpassen aan de leerlingen in de klas. Ze moeten hun lessen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Uit mijn praktijkgedeelte kan er vastgesteld worden dat scholen en leerkrachten zich nog niet klaar voelen voor het M-decreet. Bijscholing is voor de meesten noodzakelijk. Bijkomend wordt er vastgesteld dat de financiële middelen ontbreken. Er wordt verwacht van leerkrachten en scholen dat ze aanpassingen doen om leerlingen met een beperking te laten participeren aan het gewoon onderwijs. Dit is onrealistisch zonder extra financiële maatregelen. Leerkrachten moeten meer tijd besteden aan een leerling met een beperking. Dit neemt niet weg dat ook leerlingen zonder een beperking de nodige kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen.

Samenwerken kan erg waardevol zijn, niet enkel voor scholen en leerkrachten maar ook voor leerlingen. Laat ze elkaar helpen en ondersteunen in moeilijke opdrachten.

In dit eindwerk staan verschillende aanbevelingen en tips voor leerkrachten en scholen. Hopelijk zal hier in de toekomst gebruik van gemaakt worden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2545 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Geebelen, B. (2015). Het M-decreet in het onderwijs. In welke mate zijn leerkrachten lichamelijke opvoeding klaar voor het M-decreet?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327c509240e3.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer