About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Erfgoededucatie en de lerarenopleiding. Hoe kan de hogeschool (PXL) actief de relatie tussen erfgoed en publiek (onderwijisgroepen/leerlingen) verbeteren?

2015
Kempeneers, Jonas
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Ondertussen klinkt de term erfgoed iedereen wel bekend in de oren en zijn we ons bewust van het feit dat we nog feller verbonden zijn met erfgoed dan we denken. Zo hechten we waarde aan de streek of het land waar we vandaan komen en de geschiedenis die het meedraagt, de religie die wij of onze grootouders hebben of hadden, de verhalen en liedjes die we kennen over iets wat lang geleden is gebeurd, … Of het nu dat grote culturele aspect als een ideologie of filosofie is dat ons verbindt als samenleving, of dat kleine naaikistje van een grootmoeder dat we in de slaapkamer liggen hebben en bij wordt gehouden omwille van het verhaal dat er achter schuilt, de grote kathedraal in het midden van de stad of dat oude volksversje uit de kleuterklas dat we nog hebt onthouden, het is allemaal cultureel erfgoed dat ons als persoon verbindt aan het verleden en ons als samenleving of misschien als individuen definieert. Zo speelt cultureel erfgoed een rol in ons dagelijks leven, zonder dat we hier bij stil staan.

Cultureel erfgoed is overal, jammer genoeg beseffen we dit niet altijd even goed. Dit bleek ook zo te zijn voor de educatie over erfgoed in ons onderwijssysteem, volgens het rapport 'Kwaliteit en consistentie; kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen', door professor Anne Bamford, geschreven in 2007.

Dit afstudeerproject gaat op zoek naar de praktijk van cultureel erfgoed en erfgoededucatie in het onderwijs. We kijken of erfgoed zijn plekje daar al dan niet heeft veroverd, sinds 2007. Zo zullen we proberen te achterhalen in welke mate erfgoededucatie aan bod komt in de lerarenopleidingen in Vlaanderen, in hoeverre erfgoededucatie bekend is bij de leerkrachten in spe, en hoe er eventueel kan gezorgd worden dat erfgoed zijn verdiende plaats in het curriculum kan behouden of kan verwerven.
We vertrekken vanuit de onderzoeken 'Kwaliteit en consistentie 'Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen' door professor Anne Bamford en 'Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs' 'Erfgoed en onderwijs in dialoog' door CANON Cultuurcel. Van hieruit zoeken we binnen dit afstudeerproject naar antwoorden over hoe het nu gesteld is met erfgoededucatie. We toetsen onze bevindingen naderhand binnen de eigen opleiding aan de hand van enquêtering en het afleggen van interviews binnen het onderwijs en de erfgoedsector. In samenwerking met de werkgroep 'Erfgenoten' gaat dit afstudeerproject verder op zoek naar oplossingen voor eventuele problemen in de implementatie van erfgoededucatie in het onderwijs, en zoeken we naar manieren voor het enthousiasmeren van de leerlingen.

Dit afstudeerproject richt zich op de verschillende lerarenopleidingen in Vlaanderen, studenten van de lerarenopleiding en leerkrachten van het Vlaamse secundaire onderwijs.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2706 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Kempeneers, J. (2015). Erfgoededucatie en de lerarenopleiding. Hoe kan de hogeschool (PXL) actief de relatie tussen erfgoed en publiek (onderwijisgroepen/leerlingen) verbeteren?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327ea7b04474.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer